Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Quyết định thành lập ban chuyên trách về sở hữu trí tuệ và các biểu mẫu về sỡ hữu trí tuệ PDF. In Email
Thứ ba, 07 Tháng 2 2012 15:00

Quyết định thành lập ban chuyên trách về sở hữu trí tuệ: DOC

Qui định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở Giáo dục đại học: PDF

Luật sở hữu trí tuệ: DOC

Các biểu mẫu về sở hữu trí tuệ: RAR

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 883 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3