280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 01/2018 - Tập 15, Số 01/2018 - KHGD PDF. In Email
Thứ sáu, 23 Tháng 2 2018 08:53

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 15,

Số 01 (2018)


Khoa học Giáo dục

Education Science
19
200 01/2018 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1

Do Hong Thu Minh,

Hoang Khanh Linh, Nguyen Thi Anh Khanh, Nguyen Thi Thanh Nhon,
Tran Le Ngoc Anh, Nguyen Minh Quang,
Hans-Jürgen Becker

Sensual accesses to Chemistry (Part 2) (Read the full text article)

Tiếp cận Hóa học qua giác quan (Phần 2)

5-14
2 Trinh Le Hong Phuong

Organising multiple-dimensionalising comprehension activities to develop chemistry critical thinking abilities for high school students (Read the full text article)

Tổ chức hoạt động đa phương hóa nhận thức theo hướng phát triển năng lực tư duy phê phán Hóa học cho học sinh trường trung học phổ thông

15-26
3

Lê Thị Hoài Châu,

Nguyễn Lâm Hồng Thắm

Dạy học phân số ở tiểu học: Một nghiên cứu khai thác các biểu diễn trực quan (Xem toàn văn)

Teaching the fraction in primary school: A study aiming at exploiting models of concrete representation

27-39
4 Nguyễn Thị Nga

Sự liên môn Toán – Vật lí trong dạy học chủ đề vectơ ở trường phổ thông: Nghiên cứu quan hệ cá nhân của giáo viên Toán và Vật lí (Xem toàn văn)

Mathematics – Physical interdisciplinary in teaching of vector in secondary school: Study of personal relation of Mathematics and Physical teachers

40-47
5

Dương Hữu Tòng,

Hồ Thị Ánh Như,

Bùi Nguyên Phương,

Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Tính,

Trần Thị Ngọc Trân,

Hoàng Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hiếu,

Lâm Thị Kim Nhân

Nghiên cứu sai lầm của học sinh khi tính đạo hàm của hàm số tại một điểm theo cách tiếp cận didactic (Xem toàn văn)

A study of students’ errors in calculating the derivative of functions at a point, based on an approach to Mathematical Didactic

48-59
6 Nguyễn Trung Hiếu

Dạy học hàm số logistic ở Mĩ (Xem toàn văn)

Teaching logistic function in the USA

60-67
7 Pham Thi Phuong

The use of videotaping in improving students’ presentation skill in English (Read the full text article)

Phương pháp sử dụng video trong việc nâng cao kĩ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

68-79
8 Lê Quỳnh Chi

Một số biểu hiện về thói quen sử dụng tài liệu điện tử của sinh viên và học viên sau đại học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Some manifestations of the habit of using electronic materials of undergraduate and graduate students of Ho Chi Minh City University of Education

80-87
9 Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Hà Quỳnh Giao

Nhận thức của sinh viên Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động đăng kí học phần tự chọn (Xem toàn văn)

Awareness of geography students, Ho Chi Minh City University of Education about registering elective courses

88-97
10 Phạm Thanh Hùng

Biện pháp quản lí hoạt động phổ biến, bồi dưỡng và nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ ở các viện nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Measures for managing scientific and technological application research, training and dissemination in scientific and technological institutes in Ho Chi Minh City

98-108
11 Trần Hồng Thắm

Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long (Xem toàn văn)

The reality of the management of elementary school teachers in the Mekong Delta

109-116
12 Nguyễn Thị Vân

Mức độ lo âu của học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The anxiety level of high school students in Ho Chi Minh City

117-127
13 Nguyễn Thị Kim Phúc

Thực trạng tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển tư duy cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở một số trường mầm non huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An (Xem toàn văn)

The reality of organizing learning games to develop thinking for 5-6-year-old preschool children in some kindergartens, Thanh Hoa district, Long An province

128-139
14 Nguyễn Thành Ngọc Bảo

Đề xuất cấu trúc năng lực tạo lập văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn theo mô hình năng lực (Xem toàn văn)

A suggestion on the structure of argumentative text writing compentency in a competency-based Language Arts and Literature curriculum

140-151
15 Lê Thị Ngọc Chi

Tổ chức hoạt động dạy học tạo lập văn bản nghị luận dựa trên tiến trình (Xem toàn văn)

Organizing activities for teaching persuasive text writing based on the process

152-162
16 Phạm Mạnh Thắng

Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án đối với môn Giáo dục Công dân khối 11 tại Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

The application of project-based learning in teaching strategies for Civic Education in 11th grade at Practical high school - University of Education, HCMC

173-181
17 Vo Van Viet

Undergraduate students’ attitude towards learning english: A case study at Nong Lam University (Read the full text article)

Thái độ của sinh viên đối với việc học tiếng Anh: Nghiên cứu tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

173-181
18

Trần Thế Định,

Nguyễn Thị Thanh Nhàn


Phân tích đặc điểm các nhánh nghiên cứu chính của địa lí học hiện đại (Xem toàn văn)

Analysing the characteristics of major branches of modern geography

182-192
19 Doan Van Dieu

The evaluation by graduate students on the classroom climate in the previous universities (Read the full text article)

Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về bầu không khí trong lớp ở các trường đại học đã theo học

192-200
20

Tổng mục lục Tạp chí Khoa học năm 2017 - Chuyên đề Khoa học Giáo dục (Xem toàn văn)

General Index of Science Journal at HCMC University of Education in 2017 - Special Issue: Education Science

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu