280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Thông báo v/v bổ sung Sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 để thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên người dân tộc ít người và sinh viên khuyết tật PDF. In Email
Thứ sáu, 02 Tháng 3 2018 09:52

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Phòng CTCT&HSSV, thông báo sinh viên có tên trong danh sách phải bổ sung Sổ hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 để Nhà trường thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên người dân tộc ít người và sinh viên khuyết tật theo quy định hiện hành.

Thời gian bổ sung từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 15.3.2018.

Địa điểm: Phòng CTCT&HSSV, phòng A 109

Phòng CTCT&HSSV đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên được biết. Nếu sinh viên không bổ sung, Nhà trường sẽ không giải quyết chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kì II năm học 2017 - 2018.

Danh sách sinh viên

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu