280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
93 học sinh Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm đạt giải Học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2017 - 2018 PDF. In Email
Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 08:25

 

HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH - ĐHSP ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT MÔN HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI
1 Vật lý Trần Nhật Thắng 12.1 Nhất
2 Vật lý Nguyễn Tấn Tài 12.1 Nhất
3 Vật lý Trần Đình Đăng Khoa 12.1 Nhất
4 Vật lý Lê Quang Long 12.1 Nhất
5 Toán Nguyễn Hữu Xuân Lộc 12CT Nhất
6 Toán Lê Ngọc Cảnh 12CT Nhất
7 Toán Nguyễn Tiến Khoa 12CT Nhất
8 Toán Tiêu Chấn Nam 12.1 Nhì
9 Toán Dương Đức Bình 12.1 Nhì
10 Toán Lại Tiến Hưng 12CT Nhì
11 Toán Phạm Nguyên 12CT Nhì
12 Toán Vũ Quốc Khánh 12CT Nhì
13 Toán Mạch Dương Thiên Phi 12CT Nhì
14 Toán Nguyễn Đàm Hoàng Linh 12CT Nhì
15 Toán Trần Thiện Vinh 12CT Nhì
16 Toán Nguyễn Thị Bích Vân 12CT Ba
17 Toán Nguyễn Trí Phước 12CT Ba
18 Toán Huỳnh Gia Khánh 12CT Ba
19 Toán Nguyễn Gia Huy 12CT Ba
20 Toán Lê Phan Minh Thư 12CT Ba
21 Toán Phạm Quang Phú 12CT Ba
22 Toán Nguyễn Thành Nhân 12CT Ba
23 Toán Phạm Đức Huy 12CT Ba
24 Toán Huỳnh Bích Ngân 12CT Ba
25 Toán Tăng Quang Vinh 12CT Ba
26 Toán Bùi Thị Thu Ngân 12CT Ba
27 Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Phương Linh 12CA Nhất
28 Tiếng Anh Lê Trần Tố Nữ 12CA Nhất
29 Tiếng Anh Lý Như Quỳnh 12.3 Nhì
30 Tiếng Anh Trương Minh Hiếu 12.3 Nhì
31 Tiếng Anh Vũ Tuấn Đạt 12.4 Nhì
32 Tiếng Anh Vũ Lưu Hồng Đạt 12.5 Nhì
33 Tiếng Anh Trương Tùng Lâm 12CA Nhì
34 Tiếng Anh Nguyễn Thái Sang 12CA Nhì
35 Tiếng Anh Trần Thị Khánh Linh 12CA Nhì
36 Tiếng Anh Nguyễn Mai Tâm Như 12.4 Ba
37 Tiếng Anh Nguyễn Hoàng Long 12.5 Ba
38 Tiếng Anh Lê Minh Hiền Nhân 12.5 Ba
39 Tiếng Anh Nguyễn Hồng Châu Long 12CA Ba
40 Tiếng Anh Lê Phạm Trúc Quỳnh 12CA Ba
41 Tiếng Anh Nguyễn Hưng Nguyên 12CA Ba
42 Tiếng Anh Đào Nguyễn Anh Quân 12CA Ba
43 Tiếng Anh Lê Nguyễn Thủy Tiên 12CA Ba
44 Tiếng Anh Võ Bảo Trân 12CA Ba
45 Tiếng Anh Đào Thái Phượng Các 12CA Ba
46 Tiếng Anh Lạc Dân Hy 12CA Ba
47 Tiếng Anh Bùi Anh Thư 12CA Ba
48 Tiếng Anh Lương Bảo Trân 12CA Ba
49 Tiếng Anh Nguyễn Đoàn Minh Uyên 12CA Ba
50 Tiếng Anh Võ Lê Phương Mai 12CA Ba
51 Tiếng Anh Châu Kiều Tiên 12CA Ba
52 Tiếng Anh Trần Chí Hào 12CA Ba
53 Tiếng Anh Nguyễn Hà Nhật Huy 12CA Ba
54 Tiếng Anh Lê Nguyễn Quỳnh Hương 12CA Ba
55 Tiếng Anh Nguyễn Hồ Kiều Ngân 12CA Ba
56 Tiếng Anh Lê Nguyên 12CA Ba
57 Sinh học Phạm Trung Hiếu 12.2 Nhất
58 Sinh học Bùi Lê Nhật Minh 12.1 Nhì
59 Sinh học Nguyễn Ái Phương 12.2 Nhì
60 Sinh học Vương Tú Bình 12.2 Ba
61 Sinh học Kan Bảo Anh 12.2 Ba
62 Ngữ văn Huỳnh Lê Quý Khoa 12.3 Nhất
63 Ngữ văn Liên Bích Như 12.4 Nhất
64 Ngữ văn Bùi Thị Phước Ngọc 12.4 Nhất
65 Ngữ văn Võ Cao Hồng Diễm 12CV Nhất
66 Ngữ văn Nguyễn Trần Quỳnh Thy 12CV Nhất
67 Ngữ văn Hà Kiều Lan Anh 12CV Nhất
68 Ngữ văn Lê Xuân Yến 12CV Nhất
69 Ngữ văn Nguyễn Hồng Anh 12CV Nhất
70 Ngữ văn Lý Mỹ Bội 12CV Nhất
71 Ngữ văn Huỳnh Nguyễn Bảo Trân 12CV Nhất
72 Ngữ văn Trần Công Đăng Khoa 12CV Nhất
73 Ngữ văn Trương Quỳnh Như 12CV Nhất
74 Ngữ văn Phạm Ngọc Mai Thy 12CV Nhất
75 Ngữ văn Lê Thanh Huy 12CV Nhất
76 Ngữ văn Hồ Thanh Xuân 12.5 Nhì
77 Ngữ văn Huỳnh Trần Thanh Như 12CV Nhì
78 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Liên Giang 12CV Nhì
79 Ngữ văn Tạ Quang Long 12CV Nhì
80 Ngữ văn Bùi Hồ Vân An 12CV Nhì
81 Ngữ văn Nguyễn Phương Linh 12CV Nhì
82 Ngữ văn Tạ Uyển Linh 12CV Nhì
83 Ngữ văn Văn Thị Thanh Thanh 12CV Ba
84 Ngữ văn Vũ Minh Như 12CV Ba
85 Hóa học Nguyễn Thảo Phúc Ngọc 12.2 Nhất
86 Hóa học Doãn Nguyễn Thanh Phong 12.2 Nhì
87 Hóa học Phạm Hoàng Long 12.1 Ba
88 Hóa học Đoàn Nguyễn Duy Khôi 12.1 Ba
89 Hóa học Nguyễn Phương Trí Bảo 12.2 Ba
90 Địa lý Trần Hữu Thịnh 12.4 Nhất
91 Địa lý Huỳnh Giáo Lễ 12.3 Nhì
92 Địa lý Bùi Ngọc Lam Phương 12.4 Nhì
93 Địa lý Trần Yến Phương 12.4 Ba
 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu