Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

PDF. In Email
Thứ năm, 22 Tháng 3 2018 07:41

Quý vị phụ huynh cùng các em học sinh xem nội dung chi tiết đề án Tuyển sinh hệ đại học năm 2018 của Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại đây

 

Các mốc thời gian kỳ tuyển sinh năm 2018

Không có sự kiện nào

Thông tin liên hệ

http://tuyensinh.hcmue.edu.vn

http://phongdt.hcmue.edu.vn

tuyensinh@hcmup.edu.vn

Điện thoại

- Phòng Đào tạo

08 3835 2020 - 141

- Hotline: 0898 50 54 50

 

Nhập môn nghề giáo

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 028 38352020 - 141 - Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh