Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 426 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Bảy 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học tự nhiên và công nghệ Tháng 3/2017 - Tập 15, Số 3/2018 - KHTN&CN
Tháng 3/2017 - Tập 15, Số 3/2018 - KHTN&CN

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes
Tập 15

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
15
160 3/2018 Đang phát hành/ Published


Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1 Dinh Thi Hanh

Calculation of the hyperfine structure of the superheavy elements E113 and E114+

(Read the full text article)

Tính toán cấu trúc siêu tinh tế của nguyên tố siêu nặng E113 và E114+

5-10
2

Dang Lanh, Nguyen An Son,

Le Doan Dinh Duc

Study and construction of a successive approximation ADC8K for multichannel analyzer system (Read the full text article)

Nghiên cứu và xây dựng khối ADC8K xấp xỉ liên tiếp dùng trong hệ máy phân tích đa kênh

11-23
3

Phan Hong Khiem,

Pham Nguyen Hoang Thinh

Full electroweak radiative corrections to with beam polarizations at the ILC (Read the full text article)

Các bổ chính bức xạ điện yếu của giản đồ Feynman một vòng cho quá trình với chùm tia tới phân cực tại ILC

24-35
4 Tran Le Nam

Classification of j-maximal spacelike affine translation surfaces in the Minkovski space with density (Read the full text article)

Phân loại các mặt tịnh tiến afin kiểu không gian j-cực đại trong không gian Minkovski với mật độ

36-47
5 Nguyen Xuan Hai, Nguyen Van Hung

On the existence of solutions for vector quasiequilibrium problems (Read the full text article)

Sự tồn tại nghiệm cho bài toán tựa cân bằng vectơ

48-57
6 Phan Tan Ngoc Tan, Nguyen Huu Tam,
Nguyen Tran Ha

Synthesis of n-(4-hexylbenzoyl) dithieno[3,2-b:2’,3’-d]pyrrole as a new building block toward application in donor – acceptor conjugated polymers (Read the full text article)

Tổng hợp hợp chất mới n-(4-hexylbenzoyl) dithieno[3,2-b:2’,3’-d]pyrrole làm đơn vị mắt xích ứng dụng trong polymer liên hợp cho – nhận điện tử

58-67
7

Tran Thi Kim Hoa, Huu Thi Ngan,

Dao Duy Khanh, Pham Vy Anh

Determination the ammonium separating in ground water by using polyurethane-derived carrier with microbial film technique (Read the full text article)

Đánh giá khả năng tách loại amoni trong nước ngầm sử dụng vật liệu mang polyurethan bằng kĩ thuật màng vi sinh

68-74
8 Tran Thi Tuong Linh, Vo Thi Thanh Quyen, Pham Văn Ngot, Quach Van Toan Em

Studying some physical and chemical properties of soils in Cua Tieu river, Tien Giang province (Read the full text article)

Nghiên cứu đặc điểm lí, hóa học của đất dưới thảm thực vật ven sông Cửa Tiểu tỉnh Tiền Giang

75-88
9

Doan Nguyen Hoang Anh, Pham Mai Ly,

Dao Minh Trung

Studying the preparation of activated carbon from macadamia nut shells by chemical activation with NAOH in Methylene Blue treatment application (Read the full text article)

Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ vỏ hạt Mắc-ca sử dụng tác nhân hoạt hóa NAOH
ứng dụng xử lí Metylen Blue

89-99
10 Phan Thi Phương Trang, Tran Thi Anh Dao, Truong Thi Lan, Nguyen Thuy Mỹ Linh, Au Thi Hanh, Nguyen Duc Hoang

Developing auto-inducible Pgrac57 promoter in Bacillus subtilis (Read the full text article)

Nghiên cứu sử dụng promoter Pgrac57 để tạo vectơ tự biểu hiện mang chỉ thị GFP cho Bacillus subtilis

100-108
11 Phung Thi Thu Huong, Tran Hong Diem, Nguyen Luong Hieu Hoa, Vo Thanh Sang, Le Van Minh, Nguyen Hoang Dung

Flp1 may function in the resolution of recombinant DNA intermediates (Read the full text article)

Flp1 có thể tham gia vào con đường phân giải các phân tử ADN trung gian tái tổ hợp

109-116
12 Le Van Trong, Bui Bao Thinh

The effects of Mo, Cu, Mn on some physiological indexes of common bean variety NHPO4 at seedling stage (Read the full text article)

Ảnh hưởng của Mo, Cu, Mn đến một số chỉ tiêu sinh lí của giống đậu cô ve NHPO4 ở giai đoạn cây con

117-128
13

Van Hong Thien, Nguyen Phi Nga,

Luu Hong Truong

New distributions of three aroids in southern Vietnam (Read the full text article)

Ghi nhận vùng phân bố ở khu vực phía Nam Việt Nam cho ba loài thuộc họ Ráy (Araceae)

129-138
14 Dang Van Dong

The reality of the development of the avocado and coffee trees intercrop model in Bao Lam district, Lam Dong province (Read the full text article)

Thực trạng phát triển mô hình trồng xen canh cây bơ với cây cà phê ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

139-147
15 Nguyen Thanh Son

Pattern matching under dynamic time warping for time series prediction (Read the full text article)

Dự báo trên chuỗi thời gian bằng phương pháp so trùng mẫu dưới độ đo xoắn thời
gian động

148-160