Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Thông báo Kết quả kì thi năng lực hoa ngữ (TOCFL) ngày 08/04/2018 và cấp chứng chỉ
Kết quả kì thi năng lực hoa ngữ (TOCFL) ngày 08/04/2018 và cấp chứng chỉ PDF. In Email
Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 05:51

 

-------TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM
- PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
THÔNG BÁO

Kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) đợt thi ngày 08.04.2018 đã có kết quả. Để tra cứu kết quả thi, thí sinh truy cập vào đây và thực hiện các bước như sau :
Bước 1. Chọn năm thi là: 2018.
Bước 2. Chọn Kì thi là: Kì thi năng lực Hoa ngữ (TOCFL) đợt tháng 04.2018
Bước 3. Nhập số báo danh: Đầy đủ như trên phiếu báo dự thi. VD: 18040811C3102017
Bước 4. Nhập mã xem điểm: Là ngày sinh của thí sinh theo quy ước YYYYmmDD (đủ 8 chữ số).
VD: Thí sinh sinh ngày 6/1/1990 sẽ nhập mã xem điểm là 19900106.
Thí sinh chỉ có năm sinh 1995 sẽ nhập mã xem điểm là 19950000.
Bước 5. Click vào nút XEM để tra cứu điểm thi.


Thí sinh có thể xem hướng dẫn tra cứu điểm chi tiết tại đây.
Việc cấp phát Chứng chỉ và Bảng điểm sẽ được thông báo sau.