Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Nghiên cứu khoa học Sinh viên Giải 1 Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018
Giải 1 Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 PDF. In Email
Thứ sáu, 18 Tháng 5 2018 22:55

Khoa Tiếng Pháp chúc mừng bạn Hồ Hoàng Phương Uyên đã đạt Giải nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018 với đề tài :

"Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, phương pháp trong dịch thuật chuyên ngành (dịch viết) hiệu quả cho sinh viên Hệ Biên phiên dịch Khoa Tiếng Pháp trường ĐHSP TP.HCM"

Xin trân trọng cảm ơn giáo viên hướng dẫn, cô Hạ Thị Mai Hương.

Trân trọng./.

 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản