Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

当前有 668名访客 在线

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học giáo dục Tháng 04/2018 - Tập 15, Số 04/2018 - KHGD
Tháng 04/2018 - Tập 15, Số 04/2018 - KHGD

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 15,

Số 4(2018)


Khoa học Giáo dục

Education Science
18
200 4/2018 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1

Nguyễn Thanh Nga,

Hoàng Phước Muội

Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng giáo dục STEM thông qua hoạt động câu lạc bộ và sử dụng cơ sở vật chất phòng thí nghiệm ở trường trung học (Xem toàn văn)

Organizing experiential learning activities for students in direction of STEM education through club activities and using of the lab facilities in high school

5-16
2 Nguyễn Thị Nga

Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học toán ở trường phổ thông (Xem toàn văn)

Using objective multiple choice questions in teaching mathematics in high schools

17-28
3

Trần Đức Thuận,

Nguyễn Chí Thành

Một điều tra khoa học luận về các khái niệm độ dài, diện tích, thể tích (Xem toàn văn)

An epistemological investigation of concepts of length, area, volume

29-39
4

Nguyễn Viết Dương, Nguyễn Ngọc Giang,

Đỗ Ngọc Yến

Dạy học khám phá môn đại số tuyến tính cho sinh viên các trường cao đẳng và đại học (Xem toàn văn)

The discovery learning of linear algebra for students of colleges and universities

40-50
5

Nguyễn Minh Hậu,

Huỳnh Thị Lựu

Minh họa dạy học chủ đề khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra (Xem toàn văn)

The illustration teaches polyhedron subjects with the support of GeoGebra software

51-64
6 Huỳnh Văn Sơn

Thực trạng biểu hiện hành vi tự hủy hoại bản thân của học sinh trung học cơ sở (Xem toàn văn)

The current status of self-sabotaging behavior among secondary school students

65-75
7 Phạm Thị Lan Phượng

Nhiệm vụ nghiên cứu của trường đại học trong kỉ nguyên thị trường hóa - xu hướng thế giới và so sánh với Việt Nam (Xem toàn văn)

The research mission of the university in the era of marketization - The world trends and comparisions with Vietnam

76-86
8

Nguyễn Chung Hải,

Hồ Sỹ Toàn

Phân tích bối cảnh trong xây dựng chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Analysing the context of developing the training program in Ho Chi Minh City University of Education

87-96
9 Dương Văn Dân

Công tác quản lí nhà nước tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016 (Xem toàn văn)

Governmental management at high schools in District 8, Ho Chi Minh City for 2011-2016

97-107
10 Võ Thị Ngọc Lan, Lê Thị Phượng Hoàng

Hoạt động tự học của sinh viên năm nhất Khoa Điện tử - Viễn thông Trường Đại học Sài Gòn (Xem toàn văn)

Self-learning activities of first-year students, faculty of Electronics - Telecommunication Saigon University

108-118
11 Trần Lương

Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ (Xem toàn văn)

The reality of self-study plan skills of students in Can Tho University

119-129
12

Nguyễn Đỗ Minh Sơn,

Trần Minh Tuấn,

Lê Thị Mỹ Hạnh

Đánh giá sự phát triển về kĩ thuật và thể lực cho nữ sinh viên sau khi kết thúc học phần Cầu lông tự chọn tại Trường Đại học Sài Gòn (Xem toàn văn)

Evaluating the development of technical and physical fitness for female studentsafter participating in badminton course at Sai Gon University

130-139
13 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Assessing the influential factors on students’ grade point average at Ho Chi Minh City University of Education

140-147
14 Vũ Thị Hà

Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về quản lí rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho học viên của hiệu trưởng tại các trường cảnh sát nhân dân (Xem toàn văn)

Evaluating training programmes for professional skills development  at the People’s Police Schools

148-158
15 Nguyễn Long Giao

Nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên các môn khoa học xã hội trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (Xem toàn văn)

Improving the teaching capacity of teachers  in the social science subjects to address the requirements of general education reformation

159-167
16 Đinh Thị Thùy Dung

Những cơ hội và thách thức trong việc giáo dục nhận thức cho học sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng thích ứng với biến đổi khí hậu (Xem toàn văn)

Opportunities and challenges in educating students’ perception of adaptability to climate change in the Mekong Delta

168-178
17 Phạm Vũ Phi Hổ

Mô hình chung về phương pháp và các hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại các trung tâm ngoại ngữ lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Model of teaching methods and activities at big English centers located in Ho Chi Minh City

179-191
18 Pham Song Hoang Phuc

Pédagogie de l’erreur pour corriger l’usage erroné du passé composé et de l’imparfait (Xem toàn văn)

Cách tiếp cận về lỗi để sửa cách sử dụng sai thì passé composé và thì imparfait

192-200