280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên
Thông báo về việc trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 PDF. In Email
Thứ hai, 11 Tháng 6 2018 15:27

THÔNG BÁO

V/V TRẢ HỒ SƠ CHO SV TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2018

Bắt đầu từ năm học 2017 – 2018; sinh viên tốt nghiệp đợt 1 sẽ được Trường trả lại hồ sơ sinh viên (chỉ trả lại hồ sơ khi hoàn chỉnh). Thời gian trả hồ sơ Phòng CTCT và HSSV (P. A 110) thông báo như sau;

+ Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2018.

Các ngành: Toán -Tin, SP Vật lý, SP Tin, Công nghệ Thông tin, Vật lý, Hóa học, SP Hóa học, SP Sinh học.

+ Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 2018.

Các ngành: SP Ngữ văn, SP Lịch sử, SP Địa lý, Giáo dục Chính trị, Ngữ văn, Việt Nam học, Quốc tế học, Khoa học Giáo dục.

+ Từ ngày 02  đến ngày 04 tháng 7 năm 2018.

Các ngành: Tâm lý học, SP Tiếng Anh, SP Tiếng Nga K39, SP Tiếng Pháp, SP Tiếng Trung, NN Tiếng Anh, NN Tiếng Nga K39, NN Tiếng Pháp.

+ Từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 7 năm 2018.

Các ngành: NN Tiếng Trung, NN Tiếng Nhật, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Quốc phòng.

 

Phòng CTCT&HSSV thông báo để SV các khoa thực hiện;

Trân trọng./

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

Huỳnh Công Ba

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu