Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

当前有 736名访客 在线

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học giáo dục Tháng 05/2018 - Tập 15, Số 05b/2018 - KHGD
Tháng 05/2018 - Tập 15, Số 05b/2018 - KHGD

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 15,

Số 5b(2018)


Khoa học Giáo dục

Education Science
18
152 5/2018 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1

Huynh Tan, Luu Nguyen Duc Hanh,

Phan Thanh Thuy

An exploratory inquiry of healthcare students’ practicum experience with a digital critical reflection tool (Read the full text article)

Nghiên cứu tìm hiểu về trải nghiệm phản chiếu tích cực sử dụng ứng dụng kĩ thuật số trong quá trình thực tập của sinh viên khối ngành sức khỏe

5-17
2

Nguyen Thanh Ly, Nguyen Phuong Huyen,

Pham Van Thuan, Pham Thi Thanh Hai

Developing novice teachers practice through critical reflection (Read the full text article)

Phát triển tư duy phản biện cho giáo viên phổ thông thông qua thực tập sư phạm

18-30
3

Bui Tran Quynh Ngoc,

Nguyen Thi Thu Trang

Developing student teachers experience through critical reflection on placement (Read the full text article)

Nâng cao trải nghiệm của sinh viên sư phạm
thông qua quá trình phản tư trong giai đoạn thực tập sư phạm

31-44
4 Do Thuy Linh

Developing student teachers’ approaches to group teaching in placement learning (Read the full text article)

Phát triển phương pháp dạy học theo nhóm cho giáo sinh trong thời gian thực tập sư phạm

45-61
5 Pham Thi Binh, Truong Thị Hao

The importance of using teaching aids for educating Geography teacher students (Read the full text article)

Tầm quan trong trọng của việc sử dụng giáo cụ dạy học trong đào tạo giáo viên Địa lí

62-73
6 Du Thong Nhat, Nguyen Thi Thu Huyen

Job satisfaction among elementary school teachers: A case report from Kien Giang, Vietnam (Read the full text article)

Sự hài lòng công việc của giáo viên tiểu học:Báo cáo trường hợp tại Kiên Giang, Việt Nam

74-91
7 Nguyen Thanh Trung, Dao Ngoc Chuong

Professional learning in organizing students’ activities of teaching latin american literature in HCMC University of Education – linguitics and literature department (Read the full text article)

Định hướng Dạy học chuyên nghiệp trong Tổ chức hoạt động dạy học Văn học Mĩ Latin ở Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

92-104
8 Ha Van Thang

Applying micro – teaching and jugyou kenkyuu (lesson study) to enhance students’ teaching skills through the module of Geopraphy teaching methodology at high school (Read the full text article)

Vận dụng phương pháp vi mô và nghiên cứu bài học để nâng cao kĩ năng dạy học cho sinh viên thông qua học phần phương pháp giảng dạy Địa lí ở trường phổ thông

105-116
9 Pham Thi Thanh Hai, Pham Thi Thanh Hoa

Master plan for Vietnam’s higher education system - the status of education planning at Vietnam National University (Read the full text article)

Quy hoạch giáo dục đại học- Thực trạng quy hoạch ngành đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội

117-127
10 Tran Cao Bao

University graduates and employment: The gap between employer expectations and graduate performance (Read the full text article)

Sinh viên tốt nghiệp đại học và vấn đề việc làm: Khoảng cách giữa kì vọng của nhà tuyển dụng lao động và năng lực làm việc của sinh viên đã tốt nghiệp

128-138
11 Nguyen Ai Quoc

An epistemological analysis of the concept of quotient group (Read the full text article)

Một phân tích tri thức luận về khái niệm nhóm thương

139-152