Khoa Toán-Tin
  
Thông báo về điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 8 2018 10:23

Sinh viên khoa Toán-Tin tham khảo các điều kiện để làm khoá luận tốt nghiệp trong năm học 2018-2019 tại đây.

Các sinh viên có nguyện vọng và đủ các điều kiện nói trên nộp Phiếu đăng kí làm khoá luận tốt nghiệp (tải về tại đây) và Bảng điểm về Văn phòng khoa Toán-Tin trước ngày 15/8/2018 để khoa xem xét.

  Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...