Get Adobe Flash player

Nguồn: http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/dang-ky/dang-ky-265

 

Đảng kỳ

Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam

Vừa phải - Trang nghiêm                                                                               Nhạc và lời: Đỗ Minh

Ca ngợi đảng

 

Quốc tế ca

Quốc tế ca

Số lượt truy cập