Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

当前有 671名访客 在线

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học giáo dục Tháng 07/2018 - Tập 15, Số 07/2018 - KHGD
Tháng 07/2018 - Tập 15, Số 07/2018 - KHGD

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 15,

Số 7(2018)


Khoa học Giáo dục

Education Science
12
150 7/2018 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1

Nguyen Thanh Nga, Hoang Phuoc Muoi,

Nguyen Y Phung,

Ton Ngoc Tam

Building and organizing teaching STEM topic “the potential energy vehicle” (Read the full text article)

Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề STEM “xe thế năng”

5-21
2

Le Hai My Ngan,

Le Luong Vu

Flipped clasroom learning and initial application in teaching “Refraction of light” in Physics 11, High School Education (Read the full text article)

Lớp học đảo ngược và bước đầu áp dụng vào giảng dạy “Khúc xạ ánh sáng” Vật lí 11 THPT1

22-31
3 Nguyen Ai Quoc

An experimental study of the difficulties involved in learning the group concept (Read the full text article)

Một nghiên cứu thực nghiệm về các khó khăn liên quan đến việc học khái niệm nhóm thương

32-43
4 Thai Tran Phuong Thao, Nguyen Ai Quoc

Research on mistakes of economics and engineering students in learning the total probability (Read the full text article)

Nghiên cứu sai lầm của sinh viên ngành kinh tế và kĩ thuật khi học xác suất đầy đủ

44-58
5

Mai Minh Tien,

Ly Kim Ngan,

Nguyen Thi Kim Ngan, Nguyen Thi Hoa, Nguyen Bao Tho

Exploring job satisfaction and employability skills of English-major graduates: Implications for curriculum developers (Read the full text article)

Khảo sát mức độ hài lòng trong công việc và kĩ năng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh

59-69
6

Cao Thi Xuan My,

Tran Thi Ngoc Lan

The changes of manual Alphabets in the world (Read the full text article)

Những biến đổi của các Bảng Chữ cái ngón tay trên thế giới

70-81
7 Pham Thuy Trang

Measures in developing Home Economic subjects to meet learner at Ho Chi Minh City University of Education (Read the full text article)

Các biện pháp phát triển môn học Nữ công  tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đáp ứng nhu cầu người học

82-88
8

Phan Thi My Hoa,

Le Viet Duc,

Nguyen Duc Kim Ngan

A study on constructing standards for assessing and evaluating practice skills for athletics subject of the Physical Education Faculty (Read the full text article)

Nghiên cứu xây dựng nội dung - Tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá kĩ năng thực hành môn Điền kinh chuyên sâu cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất

89-98
9

Pham Thi Lan Phuong,

Le Thi Thu Lieu

Literature review of service quality and student satisfaction from the perspective of quality assurance in higher education (Read the full text article)

Tổng quan tài liệu về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của sinh viên từ quan điểm đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

99-113
10

Nguyen Thanh Nhan,

Lu Tung Thanh,

Ho Hong Linh

Issues in soft skills development for Vietnamese students in current undergraduate programs (Read the full text article)

Vấn đề phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên trong chương trình đào tạo đại học hiện nay

114-124
11 Tran Trung Hieu

English-Vietnamese bilingual lessons: A necessary approach in 10th grade Biology teaching in High School (Read the full text article)

Bài học song ngữ Anh-Việt: Một hướng tiếp cận cần thiết trong dạy học Sinh học lớp 10 ở trường trung học phổ thông

125-139
12 Hans-Juergen Becker

Guidelines for Chemistry teacher students - methodological scaffolding for a pupil -orientated context (Read the full text article)

Các hướng dẫn cho sinh viên sư phạm Hóa học - Các bước đệm gợi ý về mặt phương pháp luận cho bối cảnh học tập hướng đến người học

140-150