French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM
  
Trang chủ Văn bản Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. PDF. In Email
Thứ năm, 06 Tháng 9 2018 07:04

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Cổng Thông tin điện tử kính gửi tới các đơn vị, cá nhân quan tâm, theo dõi thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

 


 Truy Cập 

 Giáo dục và Thời đại 

 Giáo dục Việt Nam 

 Giáo dục TP.HCM 

 Trường học kết nối 

 PISA - OECD