Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 684 invités en ligne

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học xã hội và nhân văn Tháng 8/2018 - Tập 15, Số 8/2018 - KHXH&NV
Tháng 8/2018 - Tập 15, Số 8/2018 - KHXH&NV

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 15,

Số 8(2018)


Khoa học Xã hội và Nhân văn

Education Science
18
200 8/2018 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Phạm Thị Thùy Trang

Nhân vật kiếm tìm trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 (Xem toàn văn)

The seeker character in Vietnamese novels from 1986 to 2000

5-14
2 Nguyễn Thùy Trang

Bản chất của thành phố  trong tiểu thuyết Đỗ Phấn từ góc nhìn sinh thái đô thị (Xem toàn văn)

The nature of the city in Do Phan’s novels from the urban ecology view

15-27
3 Phạm Thị Rơn

Bản sắc văn hóa làng quê trong thơ Nguyễn Bính (Xem toàn văn)

The village's cultural in Nguyen Binh’s poem

28-35
4 Lê Thị Thủy

Văn xuôi về đề tài đồng tính từ cuối thập niên 90 của thế kỉ XX ở Việt Nam – Một bộ phận của văn học đương đại (Xem toàn văn)

Prose on homosexuality themes from the late 1990s of the twentieth century in Vietnam  - A part of contemporary literary

46-43
5 Nguyễn Ngọc Phú

Nghệ thuật thể hiện đất và người phương Nam trong một số truyện, kí của Anh Đức, Đoàn Giỏi và Nguyễn Quang Sáng (Xem toàn văn)

The art of presenting the Southern land and people in some stories and memoirs by Anh Duc, Doan Gioi and Nguyen Quang Sang

44-59
6 Nguyễn Thị Tịnh Thy

Liên văn bản trong tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa (Xem toàn văn)

Intertextuality in Yan Lianke’s novel

60-70
7 Trần Phạm Mỹ Nhàn

Thiên tính nữ trong thơ của Mai Am công chúa từ góc nhìn văn hóa Việt Nam (Xem toàn văn)

Feminine factor in Mai Am princess’s poetry from Vietnamese cultural perspective

71-80
8 Nguyễn Thế Truyền

Những vấn đề cơ bản của phong cách học khối liệu (Xem toàn văn)

Basic issues of corpus stylistics

81-95
9 Phạm Thị Thu Hà

Thực trạng nghiên cứu ngữ điệu tiếng Việt ở nước ngoài (Xem toàn văn)

The reality of overseas Research on Vietnamese Intonation

96-101
10 Nguyễn Hoàng Phương

Các nét nghĩa tri nhận của động từ tri giác thấy trong tiếng Việt (Xem toàn văn)

Cognitive semantic traits of the perception verb thấy in Vietnamese

102-111
11 Trần Duy Khương

Bản chất của nỗi sợ trong sự vận động của xã hội (Xem toàn văn)

The nature of fear in social activity

112-123
12 Lưu Văn Dũng

Trung ương cục miền Nam lãnh đạo công tác tập kết chuyển quân ở Nam Bộ (1954-1955) (Xem toàn văn)

Central Office for South Vietnam with the mission of regrouping to the North in the South (1954 -1955)

124-134
13 Trần Hùng Minh Phương

Quan hệ chính trị Việt Nam – Asean trong “vấn đề Campuchia” (1986 - 1991) (Xem toàn văn)

Political relations Vietnam – Asean in the “Cambodian problem” (1986 – 1991)

135-146
14 Lê Vy Hảo

Sự hình thành và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ khi hình thành đến thời cận đại (Xem toàn văn)

The urban establishment and development in Binh Duong province from foundation time to early modern age

147-156
15 Nguyễn Phú Thắng

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch tỉnh An Giang (Xem toàn văn)

An analysis of the factors influencing on tourism development in An Giang province

157-169
16

Nguyễn Minh Triết,

Mai Văn Đối

Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống sản xuất bột gạo ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (Xem toàn văn)

Measures for sustainable development of the traditional trade village of rice flour production in Sa Dec city, Dong Thap province

170-182
17 Nguyễn Thị Thu Tâm

Tiếp cận nghệ thuật tạo tác bao lam trong chùa Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh, thế kỉ XVIII – XIX (Xem toàn văn)

Art research decorative plate shielding porcelain in Ho Chi Minh City, 18th - 19th centuries

183-191
18 Đỗ Thị Hà Thơ, Lý Vĩnh Thuận

Tư liệu quý về Nguyễn Khắc Tuấn ở đình Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (Xem toàn văn)

Valuable documents about Nguyen Khac Tuan in Tan Chanh temple Can Duoc district, Long An province

192-200