Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 687 invités en ligne

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học xã hội và nhân văn Tháng 11/2018 - Tập 15, Số 11/2018 - KHXH&NV
Tháng 11/2018 - Tập 15, Số 11/2018 - KHXH&NV

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 15,

Số 11(2018)


Khoa học Xã hội và Nhân văn

Education Science
18
200 11/2018 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Phạm Thị Phương

Tình hình dịch thuật văn học Nga tại miền Nam 1954-1975 (Xem toàn văn)

The situation of translation of Russian Literature in the South of Vietnam from 1954 to 1975

5-20
2 Phan Trọng Hoàng Linh

Nguyên lí carnaval trong thi pháp học của Mikhail Bakhtin (Xem toàn văn)

The principle of carnival in Mikhail Bakhtin’s poetics

21-32
3 Nguyễn Thành Trung

Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Mĩ Latin nhìn dưới lí Tính Không của Phật giáo nguyên thủy (Xem toàn văn)

Magical Realism in Some Latin American Novels From the View of Emptyness of Therevada

33-44
4 Võ Quốc Việt

“Người đọc tiềm ẩn” trong một số bài văn tế của Đặng Đức Siêu (Xem toàn văn)

The Implied Reader in some funeral orations of Đặng Đức Siêu

45-60
5 Nguyễn Đăng Hai

Chủ nghĩa nhân văn trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1975 (Xem toàn văn)

Humanism in Vietnamese literary studies from the early 20th century to 1975

61-74
6 Trương Thị Kim Anh

Khuynh hướng hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại nhìn từ việc kiến tạo không gian và thời gian nghệ thuật (Xem toàn văn)

A Brief Guide to the Art of Space Creation and the Artistic Timeline of the Vietnamese Theory of Contemporary Art

75-88
7 Trần Thị Mỹ Hiền

Kiều Thanh Quế với các trường phái phê bình văn học phương Tây (Xem toàn văn)

Kieu Thanh Que with schools of Western literary criticism

89-98
8 Mai Thị Trang

Ngôn từ nghệ thuật trong tiểu thuyết Đêm núm sen của Trần Dần (Xem toàn văn)

The artisitic language in the novel Dem num sen by Tran Dan

99-107
9 Nguyễn Thị Hồng Sanh

Bước đầu mô tả chân thơ trong dòng thơ 7 chữ của Xuân Diệu (Xem toàn văn)

The initial description of poetic foot in the verse of the seven syllables poem of Xuan Dieu

108-122
10 Lưu Hớn Vũ

Động cơ học tập tiếng Hoa của sinh viên dân tộc Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

A Study of Ho Chi Minh City Vietnamese Chinese Students’ Motivation of learning Chinese

123-130
11

Huỳnh Diệp Trâm Anh,

Phạm Xuân Hậu

Văn hóa Chăm và khả năng thu hút khách du lịch đến tỉnh Ninh Thuận (Xem toàn văn)

Cham culture and its ability to attract tourists to Ninh Thuan province

131-143
12 Ngô Thị Quyên

Một số vấn đề về chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Bắc Giang (Xem toàn văn)

Some issues regarding the quality of life in Bac Giang province

144-153
13 Thái Văn Thơ

Vai trò của các căn cứ địa trong quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954-1960) (Xem toàn văn)

The role of the base in the struggle to preserve and build revolutionary forces, toward Dong Khoi in Nam Bo (1954-1960)

154-165
14

Huỳnh Thanh Thêm,

Nguyễn Minh Tuấn

Giải pháp duy trì và phát triển loại hình du lịch văn hóa tại Hà Tiên (Xem toàn văn)

Solutions to the maintenance and development of cultural tourism in Ha Tien

166-177
15 Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Ái Quốc với việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam (1920-1930) (Xem toàn văn)

Nguyen Ai Quoc and the propagation of Marxism-Leninism into Vietnam (1920-1930)

178-188
16 Huỳnh Hồng Hạnh

Công tác xóa mù chữ ở Nam Bộ (1945-1954) (Xem toàn văn)

The illiteracy eradication in the South Vietnam (1945-1954)

189-200