Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

PDF. In Email

 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v nộp đơn thực tập cá nhân bổ sung danh sách quyết định- đợt cuối.

Khoa thông báo khẩn: - Về việc nộp đơn Thực tập Sư phạm 1, 2 ngành Sư phạm Tin chỗ cô Thanh (VPK) hoặc thầy Hiếu (Phòng Đào tạo) để ra quyết định bổ sung đưa về Trường Thực tập. - hạn chót: thứ 6 ngày 03/02/2023. - Qua thời gian...