French (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Công đoàn
Dân chủ - Kỉ cương - Tình thương - Trách nhiệm
  
Công Đoàn Tin mới nhất Các đơn vị đập heo đất đóng góp cho quỹ tấm lòng vàng
Các đơn vị đập heo đất đóng góp cho quỹ tấm lòng vàng PDF. In Email
Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 15:38

Ngày 03/10/2018, các công đoàn bộ phận đã mang heo đất đến phòng họp để đập heo và kiểm điếm số tiền nộp cho Công đoàn Trường đã phát động. Kết quả như sau:

Stt Đơn vị Số tiền
1 Khoa Toán Tin 500,000
2 Khoa CN Thông Tin 2,000,000
3 Khoa Vật Lý 2,000,000
4 Khoa Hóa Học 3,040,000
5 Khoa Sinh Học 1,971,000
6 Khoa Ngữ Văn 2,380,000
7 Khoa Lịch Sử 2,100,000
8 Khoa Địa Lý 1,800,000
9 Khoa Tiếng Anh 1,004,000
10 Khoa Tiếng Nga 2,116,000
11 Khoa Tiếng Trung 1,161,000
12 Khoa Tiếng Pháp 279,000
13 Khoa Tiếng Nhật 500,000
14 Khoa GD Chính Trị 1,550,000
15 Khoa Tâm lý 2,500,000
16 Khoa KHGD 1,845,000
17 Khoa GD Thể Chất 2,286,000
18 Khoa GD Tiểu Học 4,055,000
19 Khoa GD Mầm Non 4,699,000
20 Khoa GD Đặc Biệt 1,516,000
21 Khoa GD Quốc Phòng 1,600,000
22 Phòng TC Hành Chánh 4,947,000
23 Phòng Đào Tạo 1,152,500
24 Phòng KH Tài Chính 3,659,000
25 Phòng QTTB - Y Tế 1,342,000
26 P.CTCT-HSSV 2,586,000
27 Phòng Sau Đại Học 2,592,000
28 P.KHCN&MT-TCKH 1,525,500
29 P.Hợp Tác Quốc Tế 565,000
30 Phòng TTĐT 300,000
31 Phòng CNTT 667,000
32 CĐBP P.KT-ĐBCL 950,000
33 Tổ GD Nữ Công 3,000,000
34 Ký Túc Xá 1,002,000
35 Thư Viện 1,715,500
36 Nhà Xuất Bản 2,426,000
37 Trường THTH 3,089,000
38 Viện NCGD 2,000,000
39 Trung Tâm Tin Học 1,087,000
40 Trung Tâm Ngoại Ngữ 1,940,000
41 Trung Tâm PTKNSP 600,000
42 Khoa Tiếng Hàn 350,000