Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

当前有 580名访客 在线

Liên kết website

January 2023
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học tự nhiên và công nghệ Tháng 9/2018 - Tập 15, Số 9/2018 - KHTN&CN
Tháng 9/2018 - Tập 15, Số 9/2018 - KHTN&CN

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes

Tập 15

9(2018)


Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
20
200 9/2018 Đang phát hành/ Published

Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1 Đinh Thị Hạnh, Đào Thị Thanh Mai

Phương pháp tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố Rubidi và Stronti (Xem toàn văn)

The method of calculations of the spectra of elements Rubidium and Strontium

5-11
2

Cao Hồ Thanh Xuân,

Lý Duy Nhất, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Phương pháp đại số cho nguyên tử heli (Xem toàn văn)

Algebraic method for helium atom

12-21
3

Nguyễn Phương Duy Anh,

Hoàng Đỗ Ngọc Trầm

Yếu tố ma trận cho nguyên tử heli hai chiều (Xem toàn văn)

Matrix elements for two-dimensional helium atom

22-34
4

Mai Văn Dũng,

Nguyễn Mạnh Tuấn,

Lê Thế Vinh

Mô phỏng cấu trúc của vật liệu aluminosilicate (Xem toàn văn)

Structural simulation of aluminosilicate

35-42
5

Nguyễn Thành Đạt,

Phan Bảo Ngọc

A search for debris disks around nearby late-M dwarfs (Read the full text article)

Tìm kiếm đĩa tàn dư xung quanh các sao lùn kiểu phổ M-trễ nằm trong vùng lân cận Mặt Trời

43-52
6

Phan Văn Trung,

Nguyễn Thám

The impact of human factors on the change in vegetation cover of the Be river basin in the period from 2000 to 2015 (Read the full text article)

Tác động của nhân tố nhân sinh đến biến động lớp phủ bề mặt lưu vực sông Bé giai đoạn 2000 – 2015

53-62
7 Lê Phúc Chi Lăng

Microclimate of house gardens at Tay Loc ward, Hue city (Read the full text article)

Vi khí hậu vườn nhà tại phường Tây Lộc, thành phố Huế

63-69
8

Trịnh Phi Hoành, Trần Văn Thương,

Nguyễn Siêu Nhân, Nguyễn Thám

Nghiên cứu tổng quan về nguyên nhân cơ bản và giải pháp tổng thể đối với vấn đề xói lở bờ sông Cửu Long (Xem toàn văn)

An overview study of primary causes and general solutions to erosion of riverbank in the Mekong river

86-94
9 Hà Thị Hằng

Ứng dụng máy bay không người lái (UAV) trong giám sát chất lượng mặt đường bộ, thí điểm tại một số đoạn trên Quốc lộ 6 thuộc tỉnh Hòa Bình (Xem toàn văn)

Application of An Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in road surface monitoring, a case study at some segments on Highway 6

86-94
10

Mai Thị Hằng,

Nguyễn Thị Minh Nguyệt,

Vương Vĩnh Đạt,

Trần Đức Châu,

Nguyễn Anh Tiến,

Lê Văn Thăng

Tổng hợp vật liệu nano composite cấu trúc lớp MoS2/SWNTs bằng phương pháp vi sóng (Xem toàn văn)

Synthesis of nano layered MoS2/SWNTs composite via microwave assisted reaction

95-103
11

Đỗ Ngọc Yến,

Trần Tuấn Nam

Ideal co-transforms and local homology with respect to a pair of ideals (Read the full text article)

Đối biến đổi iđêan và Đồng điều địa phương cho một cặp iđêan

104-112
12 Đậu Thị Huế

Tập hợp các phần tử đối xứng của nhóm con chuẩn tắc trong vành chia có phép đối hợp (Xem toàn văn)

The set of symmetric elements of a normal subgroup in a division ring with involution

113-119
13 Võ Hoàng Minh Thư

Vành chia đại số trên vành chia con (Xem toàn văn)

Division rings that are algebraic over a division subring

120-127
14

Nguyễn Xuân Hải,

Nguyễn Văn Hưng

Quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu ngẫu nhiên (Xem toàn văn)

Lagrange multiplier rule for the stochastic optimization problem

128-135
15

Trần Thị Phương Dung,

Trần La Giang

Khảo sát sự tác động của ion đồng (Cu2+) lên các hoạt động sinh lí trong giai đoạn phôi cá Ngựa vằn – Danio Rerio Hamilton, 1822 (Xem toàn văn)

Surveying the influences of the copper ion (Cu2+) on physiological activities of Zebrafish embryos – Danio Rerio Hamilton, 1822

136-143
16

Trần Thị Hoàng Yến, Trần Thành Thái,

Nguyễn Lê Quế Lâm, Ngô Xuân Quảng,

Phạm Thanh Lưu

Khu hệ tảo silic phù du và chất lượng môi trường nước sông Ba Lai và Hàm Luông tỉnh Bến Tre (Xem toàn văn)

The planktonic diatom community structure and the water quality in the Ba Lai and Ham Luong rivers, Ben Tre province

144-154
17

Nguyễn Thị Hà,

Vũ Quang Mạnh

Rươi (nereididae: tylorrhynchus) và quần xã động vật không xương sống cỡ lớn trong đất ven biển tỉnh Hải Dương, Việt Nam (Xem toàn văn)

Ragworm (nereididae: tylorrhynchus) and macroinvertebrate communities in soil profile in Hai Dương province – A Northern coastal area of Vietnam

155-164
18 Lương Thị Lệ Thơ, Nguyễn Hà Phương Thảo

Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật BA và NAA đến khả năng tạo mô sẹo từ lá cây Cát Tường hồng in vitro Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn

Effect of plant growth hormone BA and NAA on the ability to produce callus from leaf of Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn in vitro

165-172
19

Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai,

Đặng Ngọc Hiệp, Nguyễn Thị Lan Thi

Côn trùng gây hại trên một số loài cây xanh đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Insect Pests on Urban Trees in Ho Chi Minh City

173-186
20 Trần Thế Định

Evaluation of the surface water quality for aquaculture in Kien Giang province (Read the full text article)

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt phục vụ nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Kiên Giang

187-200