280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Ba công khai Năm học 2017-2018 Công khai môn học trình độ thạc sỹ năm học 2017 - 2018
Công khai môn học trình độ thạc sỹ năm học 2017 - 2018 PDF. In Email
Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 10:30

Công khai môn học trình độ thạc sỹ năm học 2017 - 2018

1. CHUYÊN NGÀNH: ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ

Tải về tại đây

2. CHUYÊN NGÀNH: TOÁN GIÁI TÍCH

Tải về tại đây

3. CHUYÊN NGÀNH: HÌNH HỌC VÀ TÔPÔ

Tải về tại đây

4. CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN

Tải về tại đây

5. CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN HÓA HỌC

Tải về tại đây

6. CHUYÊN NGÀNH: HÓA VÔ CƠ

Tải về tại đây

7. CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ

Tải về tại đây

8. CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÝ

Tải về tại đây

9. CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN

Tải về tại đây

10. CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC

Tải về tại đây

11. CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

Tải về tại đây

12. CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG PHÁP

Tải về tại đây

13. CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Tải về tại đây

14. CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC

Tải về tại đây

15. CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC MẦM NON)

Tải về tại đây

16. CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC (GIÁO DỤC TIỂU HỌC)

Tải về tại đây

17. CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC

Tải về tại đây

18. CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ HỌC

Tải về tại đây

19. CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tải về tại đây

20. CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Tải về tại đây

21. CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM

Tải về tại đây

22. CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VĂN HỌC

Tải về tại đây

23. CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Tải về tại đây

24. CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC

Tải về tại đây

25. CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC

Tải về tại đây

26. CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG ANH

Tải về tại đây

27. CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG ANH - LIÊN KẾT VITORIA WELLINGTON, NEWZEALAND

Tải về tại đây

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu