280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
Ba công khai Năm học 2017-2018 Công khai môn học trình độ tiến sỹ năm học 2017 - 2018
Công khai môn học trình độ tiến sỹ năm học 2017 - 2018 PDF. In Email
Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 10:20

Công khai môn học trình độ tiến sỹ năm học 2017 - 2018

1. CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Tải về tại đây

2. CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC VIỆT NAM

Tải về tại đây

3. CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Tải về tại đây

4. CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC

Tải về tại đây

5. CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ HỌC

Tải về tại đây

6. CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM

Tải về tại đây

7. CHUYÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC

Tải về tại đây

8. CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN

Tải về tại đây

9. CHUYÊN NGÀNH: TOÁN GIẢI TÍCH

Tải về tại đây

 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu