Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (08/11/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 08-11-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

08/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

A.210

Thứ 6 tiết  1 - 5,

08/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Đặc biệt

A.305

Thứ 7, tiết  1 - 5,

10/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

Giảng đường D

Thứ 7, tiết  6 - 10,

10/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

Giảng đường D

Thứ 7, 17g30 - 21g00,

10/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

Giảng đường D

Thứ 7, tiết 1 - 5,

10/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

B.204

Thứ 7, tiết 1 - 5,

10/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

B.206

Thứ 7, tiết 1 - 5,

10/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

B.303

Thứ 7, tiết 6 - 10,

10/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.309

Thứ 7, tiết 6 - 10,

10/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

B.110

Thứ 7, 17g30 - 20g00,

10/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

A.413

Thứ 7, tiết 6 - 10,

10/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

Hội trường

Kí túc xá

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

11/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

B.109

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

11/11/2018

3

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

B.111, 112, 113

Chủ nhật, tiết 1 - 10,

11/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Nga

Giảng đường D

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

11/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Nga

B.101

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

11/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

LVS.GD.A

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

11/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

LLQ.D.005

Thứ 2, 12g30 - 20g00,

12/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Tiểu học

Giảng đường D

Thứ 2, 17g30 - 20g00,

19/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

Giảng đường D

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1