Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (14/11/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 14-11-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 5, tiết 1 - 5,

15/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

B.206

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

15/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

Hội trường

Kí túc xá

Thứ 6, tiết 1 - 10,

16/11/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

LLQ.D.207

Thứ 6, 17g30 - 20g00,

16/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

Giảng đường D

Thứ 7, tiết 6 - 10,

17/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LLQ.D.201

Thứ 7, 17g30 - 20g00,

17/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Pháp

LVS.GD.A

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

18/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

A.413

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

18/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

A.414

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

18/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Anh

A.413

Thứ 2, tiết 1 - 5,

19/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

LVS.D.101

Thứ 2, 17g30 - 20g00,

19/11/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Pháp

LVS.GD.A

Thứ 2, 17g30 - 20g00,

19/11/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Nga

A.103

Thứ 3, 17g30 - 20g00,

20/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

A.305

Thứ 4, tiết 1 - 5,

21/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

LVS.D.101

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

22/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

A.305

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1