Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (28/11/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 28-11-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 6, tiết 1 - 5,

30/11/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Toán

B.311

Thứ 7, tiết 6 - 10,

01/12/2018

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

A.503, 504

Thứ 7, 17g30 - 20g00,

01/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

A.404

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

02/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

A.313

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

02/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

LLQ.D.006

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

02/12/2018

1

35

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

LLQ.D.101

Thứ 2, tiết 1 - 5,

03/12/2018

2

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn Trường

B.103, 104

Thứ 3, 17g30 - 20g00,

04/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Chính trị

A.210

Thứ 7, 17g30 - 20g00,

08/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Chính trị

Giảng đường D

Thứ 6, 17g30 - 20g00,

14/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Guitar

Giảng đường D

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1