280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
ĐT: (+84) - (8) - 38352020 - Fax: (+84) - (8) - 38398946
  
TẠP CHÍ KHOA HỌC
Tháng 11/2018 - Tập 15, Số 11b/2018 - KHTN&CN PDF. In Email
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 09:40

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes

Tập 15

11b(2018)


Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
25
200 11/2018 Đang phát hành/ Published

Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1

Võ Chí Mỹ,

Nguyễn Quốc Long,

Võ Ngọc Dũng,

Cao Xuân Cường

Quy hoạch và quản lí đô thị thông minh: Vai trò của dữ liệu địa không gian

The role of geospatial informatial in planning and management of Smart City

5-12
2

Võ Quang Minh,

Trương Chí Quang,

Võ Quốc Tuấn,

Phạm Thanh Vũ,

Trương Minh Thái,

Nguyễn Thị Hồng Điệp,

Huỳnh Thị Thu Hương,

Phan Kiều Diễm

GIS và viễn thám trong cuộc cách mạng nông nghiệp 4.0 ở đồng bằng sông Cửu Long

GIS and Remote Sensing in the 4.0 Agricultural Revolution in the Mekong Delta

13-20
3

Lê Minh Hằng,

Vũ Văn Trường,

Lê Vũ Hồng Hải

Nghiên cứu kết hợp tư liệu ảnh viễn thám quang học và ảnh Sentinel-1A đa thời gian trong phân loại lớp phủ khu vực Hà Nội

Fusion of optical data and time-series Sentinel-1A data for land cover classification in Hanoi, Vietnam

21-28
4

Vũ Anh Tuân,

Lê Thị Thu Hằng,

Nguyễn Hồng Quảng

Theo dõi biến động nước mặt đô thị bằng chỉ số MNDWI từ ảnh vệ tinh được tăng cường độ phân giải

Monitoring Urban Surface Water Body Changes Using MNDWI Estimated vfrom pan-sharpened Optical Satellite Images

29-36
5

Trịnh Phi Hoành,

Phạm Thế Hùng,

La Văn Hùng Minh,

Trần Văn Thương,

Nguyễn Siêu Nhân,

Nguyễn Cao Hanh

Đánh giá đặc điểm biến động bờ sông trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS: Nghiên cứu trường hợp sông Tiền khu vực Tân Châu – Hồng Ngự

Assessing characteristics of variation in riverbank by applying Remote Sensing and GIS: Case study in Tien River in Tan Chau and Hong Ngu Area

37-46
6

Huỳnh Thị Kim Nhân,

Võ Quốc Tuấn

Ứng dụng viễn thám xác định vùng tranh chấp mặn ngọt phục vụ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu

Application of remote sensing to identify fresh-saline areas interaction for land use planning in Bac Lieu province

47-53
7

Nguyễn Thị Thanh Hương,

Châu Thị Như Quỳnh,

Nguyễn Đức Định,

Phan Thị Hằng,

Cao Thị Hoài,

Nguyễn Thế Hiển,

Đặng Ngọc Trí,

Ngô Thế Sơn,

Đoàn Minh Trung,

Hồ Đình Bảo,

Ngô Thị Thùy Phương,

Nguyễn Công Tài Anh,

Võ Hùng,

Hoàng Trọng Khánh

Thử nghiệm định lượng đa dạng loài thực vật

thân gỗ tại tỉnh Đăk Nông dựa vào ảnh vệ tinh

Quantifying biodiversity of wood tree species in Dak Nong province based on satellite data

54-62
8

Nguyễn Tấn Trung,

Lê Cảnh Định,

Lê Quang Trí

Tích hợp GIS và phân tích quyết định nhóm đa mục tiêu mờ trong quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp vùng tranh chấp mặn ngọt tỉnh Kiên Giang

The integration of GIS and fuzzy multi-objective group decision analysis for agricultural land-use planning in the zone of the saltwater and freshwater interaction in the context of climate change: A case study in Kien Giang province

63-70
9

Tống Thị Huyền Ái,

Nguyễn Vũ Giang,

Nguyễn Cao Hanh,

Giang Thị Phương Thảo,

Danh Mởn,

Phạm Việt Hòa

Nghiên cứu ước tính độ mặn của đất sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 và thiết bị đo độ dẫn điện mặt đất EM31-EK2

Study on soil salinity estimation using Sentinel-2 satellite images and EM31-EK2 ground conductivity istrument

71-78
10

Trần Thị Ân,

Venkatesh Raghavan,

Nguyễn Thị Diệu,

Lê Ngọc Hành,

Trương Phước Minh

Xây dựng bản đồ ngập lụt thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh radar

Flood Mapping for Danang city, Vietnam Using Radar Satellite Data

79-84
11

Nguyễn Quang Tuấn,

Đỗ Thị Việt Hương,

Nguyễn Quang Việt

Đánh giá xói lở và bồi tụ vùng cửa sông ven biển bằng viễn thám và GIS: Trường hợp nghiên cứu vùng cửa sông tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Evaluating estuary erosion and deposition using remote sensing and GIS: A case study on Ha Tinh estuary regions, Vietnam

85-93
12

Vũ Mạnh Quyết,

Nguyễn Dân Trí,

Trần Thị Minh Thu,

John Bolten,

Venkat Lakshmi

So sánh suy giảm năng suất sinh khối gây ra do con người tại các nước vùng hạ lưu sông Mekong sử dụng dữ liệu NDVI từ nguồn NOAA AVHRR và Terra MODIS

A comparison of human-induced biomass productivity decline in the Lower Mekong Basin countries using annual NDVI time series derived from NOAA AVHRR and Terra MODIS

94-100
13

Huỳnh Song Nhựt,

Phạm Việt Hòa,

Nguyễn An Bình,

Nguyễn Ngọc Ẩn,

Trần Anh Phương,

Giang Thị Phương Thảo

Đánh giá biến động rừng ngập mặn huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau giai đoạn 2000-2015 sử dụng Google Earth Engine

Using GEE for assessing mangrove forest change in Ngoc Hien district, Ca Mau province in the period 2000-2015

101-107
14

Phạm Thị Hoa,

Trịnh Thị Hoài Thu,

Phạm Việt Hòa,

Phạm Thế Huynh,

Nguyễn Thị Hồng Hương

Xác định bộ tham số tính chuyển tọa độ mới giữa hệ quy chiếu quốc gia (VN-2000) với hệ quy chiếu quốc tế WGS84

Determination of new transformation parameters between Vietnam national reference system (VN-2000) and the world geodetic system 1984 (WGS84)

108-115
15

Nguyễn Thị Hồng Điệp,

Nguyễn Quốc Xuyên,

Nguyễn Kim Khoa

Tích hợp ảnh viễn thám Landsat 8 xây dựng bản đồ hiện trạng thủy sản vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng

Landsat imagery Integration for Mapping Aquaculture in Coastal Soc Trang province

116-123
16

Tô Thị Bích Nga,

Trần Hoàng Đăng Khoa,

Nguyễn Cao Hanh,

Phạm Việt Hòa,

Hồ Đình Duẩn

Nghiên cứu tác động của thay đổi lớp phủ mặt đất lên nhiệt độ bề mặt – trường hợp điển hình của thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

On the Impact of Landcover Changes on Land Surface Temperature variation – a Case Study in Thu Dau Mot city, Binh Duong province, Vietnam

124-131
17

Phạm Văn Mạnh,

Phạm Minh Tâm,

Nguyễn Thị Hồng,

Bùi Quang Thành,

Đặng Ngô Bảo Toàn,

Nguyễn Ngọc Thạch

Ứng dụng ảnh viễn thám và GIS trong ước tính sản lượng thu hoạch cam tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Applying remotely sensed imagery and GIS to estimate crop yield of orange trees in Cao Phong district, Hoa Binh province

132-139
18

Trần Hà Phương,

Hoàng Phi Phụng,

Nguyễn Thanh Hùng,

Dương Bá Mẫn,

Danh Mởn,

Trần Anh Phương,

Nguyễn Quang Dũng,

Hồ Đình Duẩn

Đánh giá biến động lớp phủ sử dụng đất giai đoạn 2000-2015 và dự báo biến động đến năm 2030 tỉnh Trà Vinh

Assessment of land use/ cover change in the period 2000-2015 and forecast to 2030 in Tra Vinh province

140-148
19

Nguyễn Ngọc Thạch,

Phạm Văn Mạnh,

Phạm Xuân Cảnh,

Lê Phương Nhung,

Nguyễn Thị Hồng

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển cây macca, cây bơ và cây nhãn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Integrated assessment of natural conditions for the development of Macadamia, avocado and longan trees in Thuan Chau district,
Son La province

149-156
20

Ngô Hoàng Đại Long,

Trịnh Phi Hoành,

Trần Văn Thương

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí trong việc xây dựng chỉ số an ninh sinh kế bền vững: Nghiên cứu trường hợp đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Application of Geographic Information System for Integrating Sustainable Livelihood Security Index: Case Study in Phu Quoc Island, Kien Giang province

157-163
21

Phan Chí Nguyện,

Phạm Thanh Vũ,

Lê Quang Trí,

Võ Quang Minh

Ứng dụng GIS trong đánh giá đất đai phục vụ phát triển cây lúa và rau màu tỉnh An Giang

GIS application in land evaluation for rice and vegetables production development in An Giang province

164-171
22

Nguyễn Ngọc Ẩn,

Phạm Việt Hòa,

Huỳnh Song Nhựt,

Trần Anh Phương,

Giang Thị Phương Thảo, Lê Vũ Hồng Hải,

Nguyễn An Bình

Phân tích, đánh giá diễn biến xâm nhập mặn ở Bến Tre và ứng dụng mô hình số để dự báo xâm nhập mặn

Ananlysing, evaluating the process saltwater intrusion in Ben Tre and application of numerical model to forecast saltwater intrusion

172-178
23

Nguyễn Thị Thu Nga,

Phạm Mai Phương, Tống Thị Hạnh

Ứng dụng viễn thám và gis trong việc hỗ trợ mở tuyến cứu nạn cứu hộ trong và sau lũ

Applications of Remote Sensing and GIS to identify the rescue routes during and after flood event

179-184
24

Trương Quang Hiển, Ngô Anh Tú,

Nguyễn Trọng Đợi, Nguyễn Thị Kim Cúc

Ứng dụng GIS thành lập bản đồ giá đất tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

GIS application for mapping of land price in Nhon Phu ward, Quy Nhon city, Binh Dinh province

185-192
25 Nguyễn Minh Hiếu, Joon Heo

Giải pháp nhanh cho việc phát hành dịch vụ bản đồ từ dữ liệu viễn thám lớn

A Fast Solution for Publishing Web Map Service from massive Remote Sensing Data

193-200


 bogddt hethongvb tuyensinh_thi diendan hanhchinh giaotrinhdt taignuyengd
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật
Cẩm nang điện tử & Thi Tuyển Sinh Diễn Đàn Giáo Dục Thủ Tục Hành Chính Trong Giáo Dục Giáo Trình Điện Tử Tài Nguyên Giáo Dục Và Học Liệu