Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (04/12/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 04-11-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

 

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 4, tiết 1 - 5,

05/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

Giảng đường D

Thứ 4, tiết 1 - 5,

05/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

LLQ.D.002

Thứ 4, tiết 1 - 5,

05/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Thể chất

Hội trường KTX

Thứ 5, tiết 6 - 10,

06/12/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

A.305

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

06/12/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tâm lí học

Giảng đường D

Thứ 7, 17g30 - 20g00,

08/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Công nghệ Thông tin

A.103

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

09/12/2018

1

60

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

B.101

Thứ 3, tiết 6 - 10,

11/12/2018

1

40

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

C.401

Thứ 3, 17g30 - 20g00,

11/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

Giảng đường D

Thứ 7, tiết 1 - 5,

15/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Vật lí

Giảng đường D

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1