Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (06/12/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 0612-2018

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Chủ nhật, tiết 1 - 10,

09/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.116

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

09/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

B.117

Thứ 4, tiết 6 - 10,

12/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

B.109

Thứ 5, tiết 1 - 10,

13/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

B.114

Thứ 5, tiết 1 - 5,

13/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Khoa học Giáo dục

B.203

Thứ 7, tiết 6 - 10,

15/12/2018

1

50

PC

SH Đoàn K. Vật lí

C.303

Thứ 7, tiết 1 - 5,

15/12/2018

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

G.202, 203

Thứ 7, tiết 6 - 10,

15/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

G.202

Thứ 7, tiết 1 - 5,

15/12/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Địa lí

Không có phòng

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

16/12/2018

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

Không có phòng

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1