Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (13/12/2018)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 13-12-2018.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

Thời gian

(thứ, ngày, tiết)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

Thứ 7, tiết 1 - 5,

15/12/2018

1

100

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Công nghệ Thông tin

LVS.D.102

Thứ 7, tiết 6 - 10,

15/12/2018

1

100

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Sinh học

Hội trường KTX

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

16/12/2018

2

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Công nghệ Thông tin

A.403, A.413

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

16/12/2018

1

70

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

LVS.D.003

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

16/12/2018

1

80

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Tiếng Trung

LLQ.D.003

Thứ 2, 17g00 - 20g30,

17/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

A.312

Thứ 4, tiết 1 - 5,

19/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Công nghệ Thông tin

B.105

Thứ 5, tiết 1 - 10,

20/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Mầm non

B.114

Thứ 5, tiết 1 - 5,

20/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn Đội CTXH Bee Group

B.105

Thứ 5, 17g00 - 20g30,

20/12/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

Giảng đường D

Thứ 6, tiết 1 - 5,

21/12/2018

1

100

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Giáo dục Đặc biệt

A.303

Thứ 6, tiết 6 - 10,

21/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Ngữ văn

A.305

Thứ 6, 17g00 - 20g30,

21/12/2018

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Công nghệ Thông tin

Giảng đường D

Thứ 7, tiết 1 - 5,

22/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Công nghệ Thông tin

LLQ.D.005

Thứ 7, tiết 1 - 10,

22/12/2018

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. Hóa học

B.316

 

 

 

 

 

 

Chuyên Mục

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1