Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ DELF-DALF Kết quả Kết quả Delf-Dalf tháng 11 năm 2018
Kết quả Delf-Dalf tháng 11 năm 2018 PDF. In Email
Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 17:19

Danh sách thí sinh đỗ kỳ thi Delf tháng 11 năm 2018 (tham khảo file đính kèm). Thí sinh thi đỗ có thể đến VP Khoa nhận chứng nhận theo giờ hành chính.

Vous trouverez ci-joint la liste des admis du Delf-Dalf session novembre 2018 (en PJ). Les admis peuvent venir recevoir l'attestation au secrétariat pendant les horaires de travail.

 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản