Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 513 invités en ligne

Liên kết website

January 2023
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học giáo dục Tháng 01/2019- Tập 16, Số 01/2019 - KHGD
Tháng 01/2019- Tập 16, Số 01/2019 - KHGD

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 16,

Số 01(2019)


Khoa học Giáo dục

Education Science
20
200 1/2019 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1

Nguyen Kim Hong,

Nguyen Phuoc Loc,

Nguyen Thi Tu,

Nhu Thi Phuong Lan,

Nguyen Lam Duy,

Tong Xuan Tam,

Nguyen Thi Tu,

Nguyen Thi Ngoc Cam,

Thai Hoai Minh,

Mai Thi Thuy Dung,

Le Duc Long

Training teachers and managers to meet the innovation requirements of general education – Experience from Taiwan (Read the full text article)

Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông – Kinh nghiệm Đài Loan

5-18
2 Nguyen Tan Hung

From the story of “university autonomy” policy in Taiwan: A look at current higher education reform in VietnamFrom the story of “university autonomy” policy in Taiwan: A look at current higher education reform in Vietnam (Read the full text article)

Bàn về cải cách giáo dục đại học Việt Nam hiện nay từ bài học kinh nghiệm trong chính sách “Tự chủ đại học” của Đài Loan

19-29
3

Shih-Tseng Tina Huang,

Trần Chí Vĩnh Long

Triển vọng ứng dụng khoa học thần kinh nhận thức trong nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam: Bài học từ Đài Loan (Xem toàn văn)

The prospect of applying cognitive neuroscience in educational research in Vietnam: A lesson from Taiwan

30-38
4 Huỳnh Văn Sơn

Đánh giá về thực trạng kĩ năng mềm của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Assessments of students’ soft skills in universities in Ho Chi Minh City

39-47
5 Le Dinh Tung

Language and gender: differences in making complaints between males and females (Read the full text article)

Ngôn ngữ và giới tính: Sự khác biệt trong việc phàn nàn giữa nam giới và nữ giới

48-56
6

Lê Thị Hoài Châu,

Nguyễn Thị Minh Đào

Đóng góp của thuyết nhân học trong phân tích thực hành dạy học của giáo viên: Nghiên cứu một trường hợp (Xem toàn văn)

Contributions of anthropological theory to the analysis of the professional practice of teachers: A case study

57-72
7

Nguyễn Ái Quốc,

Lê Minh Tuấn

Một nghiên cứu thực nghiệm về các khó khăn liên quan đến việc học khái niệm tập mở, tập đóng trong không gian mêtric (Xem toàn văn)

An experimental study of the difficulties involved in learning the concept of open set and closed set in metric spaces

73-84
8

Nguyễn Thị Đào,

Nguyễn Thị Nga

Dạy học hàm số theo định hướng tích hợp ở trường trung học cơ sở (Xem toàn văn)

Teaching functions in the direction of integrated education in secondary schools

85-96
9

Mai Hoàng Phương,

Võ Hữu Trọng

Vận dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc vào dạy học các định luật bảo toàn Vật lí 10 (Xem toàn văn)

Applying just in time teaching (JITT) strategy in teaching “conservation laws” of 10th grade Physics

97-106
10

Nguyễn Thị Hiên,

Trương Thị Tuyết Châu

Nghiên cứu, ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ – chiến thuật đôi công cho sinh viên chuyên sâu Bóng bàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Research and applications of exercises to improve skills and tactics in doubles Table tennis for students majoring in physical education at Ho Chi Minh City University of Education

107-116
11 Nguyễn Quốc Pháp

Vận dụng cấu trúc bài học theo kiểu dạy học nêu vấn đề khi sử dụng “Hồ Chí Minh toàn tập” nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông (Xem toàn văn)

Utilizing problem-based lesson structure when using “complete works of Ho Chi Minh” to enhance the effectiveness and quality of History teaching in high schools

117-128
12

Đinh Sang Giàu,

Trần Minh Tuấn

Nghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển nữ Thể dục nhịp điệu trường tiểu học Đống Đa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Research on the workouts for enhancing the specialized physical fitness in female Aerobic team at Dong Da elementary school, Binh Thanh district, Ho Chi Minh City

129-140
13

Nguyễn Thị Phú Quý,

Bùi Thế Bảo

Nguyên nhân bạo hành trẻ mầm non tư thục tại khu công nghiệp và vùng phụ cận Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

An investigation of child abuse at private nursery schools in industrial zones and the outskirts of Ho Chi Minh City

141-149
14 Vũ Thị Hà

Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên ở cơ sở đào tạo cảnh sát nhân dân về tính cần thiết của rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho học viên (Xem toàn văn)

Evaluation of the management and teaching staff at the people’s police schools about the necessity of skills development

150-161
15 Nguyễn Thanh Dân

Thực trạng quản lí sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường tại các trường trung học phổ thông ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Xem toàn văn)

The reality of the management of the collaboration betwen the family and school at secondary high schools in Mekong Delta provinces

162-175
16 Nguyễn Thị Phú

Giải pháp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đáp ứng dạy học tích hợp môn Lịch sử và Địa lí (Xem toàn văn)

Solutions for training and improvements of secondary school teachers to fulfil the requirements of integrated teaching of History and Geography

176-186
17 Phạm Thị Hương

Mô hình và xu hướng phát triển trường đại học ngoài công lập ở Singapore (Xem toàn văn)

Models and development trends of private higher education sector in Singapore

187-200
18

Tổng mục lục Tạp chí Khoa học năm 2019 - Chuyên đề Khoa học Giáo dục (Xem toàn văn)

General Index of Science Journal at HCMC University of Education in 2019 - Special Issue: Education Science