Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

DANH SÁCH CÁC LỚP SINH VIÊN ĐÃ NHẬN TÀI KHOẢN EMAIL PDF. In Email
Thứ ba, 12 Tháng 2 2019 14:17

Lớp sinh viên nào chưa nhận tài khoản email thì liên hệ với thầy Nguyễn Quốc Việt, Phòng CTCT&HSSV (Phòng A109) để được hướng dẫn.

 

TT LỚP KHOA Khóa
1 Lớp NN Anh B K41 ANH K41
2 Lớp NN Anh C K41 ANH K41
3 Lớp NN Anh D K41 ANH K41
4 Lớp NN Anh E K41 ANH K41
5 Lớp SP Anh A K41 ANH K41
6 Lớp SP Anh B K41 ANH K41
7 Lớp SP Anh C K41 ANH K41
8 Lớp SP Địa A K41 ĐỊA LÍ K41
9 Lớp GDCT A K41 GDCT K41
10 Lớp GDQP AN A và B  K41 GDQP K41
11 Lớp GDTH A K41 GDTH K41
12 Lớp GDTH B K41 GDTH K41
13 Lớp GDTH D K41 GDTH K41
14 Lớp CN Nga B K41 NGA K41
15 Lớp NN Nga C K41 NGA K41
16 Lớp SP Pháp A K41 PHÁP K41
17 Lớp SP Sinh K41 SINH K41
18 Lớp LS A K41 SỬ K41
19 Lớp TLH A K41 TÂM LÍ K41
20 Lớp  TLH B K41 TÂM LÍ K41
21 Lớp SP Tin B  K41 TIN K41
22 Lớp SP Toán B K41 TOÁN K41
23 Lớp Toán A K41 TOÁN K41
24 Lớp Trung CN B K41 TRUNG K41
25 Lớp  CN Vật lí C K41 VẬT LÍ K41
26 Lớp SP Vật lí 4A K41 VẬT LÍ K41
27 Lớp SP Vật lí B K41 VẬT LÍ K41
1 Lớp NN Anh A K42 ANH K42
2 Lớp  NN Anh B K42 ANH K42
3 Lớp SP Anh A K42 ANH K42
4 Lớp SP Anh B K42 ANH K42
5 Lớp GDCT A K42 GDCT K42
6 Lớp GDMN C K42 GDMN K42
7 Lớp GDMN D K42 GDMN K42
8 LớpGDTH A K42 GDTH K42
9 Lớp GDTH B K42 GDTH K42
10 Lớp GDTH D K42 GDTH K42
11 Lớp Hàn D K42 HÀN K42
12 Lớp SP Hóa A K42 HÓA K42
13 Lớp QLGD K42 KHGD K42
14 Lớp NN Nga A K42 NGA K42
15 Lớp CN Văn K42 NGỮ VĂN K42
16 Lớp SP Văn A K42 NGỮ VĂN K42
17 Lớp SP Văn B K42 NGỮ VĂN K42
18 Lớp NN Pháp DL K42 PHÁP K42
19 Lớp QTH A K42 SỬ K42
20 Lớp QTH B K42 SỬ K42
21 Lớp SP Sử A K42 SỬ K42
22 Lớp TLH A K42 TÂM LÍ K42
23 Lớp TLH B K42 TÂM LÍ K42
24 Lớp TLH C K42 TÂM LÍ K42
25 Lớp TLH GD B K42 TÂM LÍ K42
26 Lớp SP Tin A K42 TIN K42
27 Lớp SP Tin A K42 TIN K42
28 Lớp Toán A K42 TOÁN K42
29 Lớp CN Trung D K42 TRUNG K42
30 Lớp SP Trung K42 TRUNG K42
31 Lớp CN Vật lí A K42 VẬT LÍ K42
32 Lớp CN Vật lí B K42 VẬT LÍ K42
33 Lớp SP Vật lí A K42 VẬT LÍ K42
1 Lớp NN Anh A K43 ANH K43
2 Lớp NN Anh E K43 ANH K43
3 Lớp NN Anh F K43 ANH K43
4 Lớp SP Anh A K43 ANH K43
5 Lớp SP Anh B K43 ANH K43
6 Lớp SP Anh C K43 ANH K43
7 Lớp Địa lí  K43 ĐỊA LÍ K43
8 Lớp SP Địa B K43 ĐỊA LÍ K43
9 Lớp GDCT A  K43 GDCT K43
10 Lớp GDCT B K43 GDCT K43
11 Lớp GDTH C K43 GDTH K43
12 Lớp GDTH E K43 GDTH K43
13 Lớp Tiếng Hàn A K43 HÀN K43
14 Lớp Hóa CN E K43 HÓA K43
15 Lớp CN Nga A K43 NGA K43
16 Lớp NN Nga B K43 NGA K43
17 Lớp SP Văn B K43 NGỮ VĂN K43
18 Lớp Văn học B K43 NGỮ VĂN K43
19 Lớp VNH A K43 NGỮ VĂN K43
20 Lớp VNH B K43 NGỮ VĂN K43
21 Lớp CN Pháp D K43 PHÁP K43
22 Lớp NN Pháp DL K43 PHÁP K43
23 Lớp SP Pháp  K43 PHÁP K43
24 Lớp Sinh 3 A K43 SINH K43
25 Lớp SP Sinh K43 SINH K43
26 Lớp QTH B K43 SỬ K43
27 Lớp SP Sử A K43 SỬ K43
28 Lớp CTXH  K43 TÂM LÍ K43
29 Lớp Toán C K43 TOÁN K43
30 Lớp SP Trung  K43 TRUNG K43
1 Lớp CN Anh F K44 ANH K44
2 Lớp NN Anh A K44 ANH K44
3 Lớp NN Anh C K44 ANH K44
4 Lớp NN Anh E K44 ANH K44
5 Lớp SP Anh B K44 ANH K44
6 Lớp SP Anh C K44 ANH K44
7 Lớp CNTT A K44 CNTT K44
8 Lớp Địa lí A  K44 ĐỊA LÍ K44
9 Lớp SP Địa K44 ĐỊA LÍ K44
10 Lớp GDĐB  K44 GDĐB K44
11 Lớp GDMN A K44 GDMN K44
12 Lớp GDMN C K44 GDMN K44
13 Lớp GDMN D K44 GDMN K44
14 Lớp GDTH B K44 GDTH K44
15 Lớp GDTH E K44 GDTH K44
16 Lớp Hóa CN A K44 HÓA K44
17 Lớp VNH B K44 NGỮ VĂN K44
18 Lớp NN Pháp A  K44 PHÁP K44
19 Lớp QTH A K44 SỬ K44
20 Lớp QTH C K44 SỬ K44
21 Lớp QTH D K44 SỬ K44
22 Lớp  CTXH A K44 TÂM LÍ K44
23 Lớp TLH A K44 TÂM LÍ K44
24 Lớp  SP Tin K44 TIN K44
25 Lớp Toán C K44 TOÁN K44
26 Lớp CN Trung A K44 TRUNG K44
27 Lớp CN Trung D K44 TRUNG K44
28 Lớp NN Trung E K44 TRUNG K44
29 Lớp  SP Trung K44 TRUNG K44
30 Lớp Trung CN E K44 TRUNG K44
31 Lớp SP Vật lí B  K44 VẬT LÍ K44
 


 Tin mới cập nhật 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC TỪ 03/02/2020 ĐẾN HẾT NGÀY 16/02/2020

Căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học, Trường Đại học Sư phạm...