Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Danh sách sinh viên các lớp có địa chỉ email bổ sung đợt 11 PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 08:16

Mời lớp trưởng lớp sinh viên các lớp sau đến Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 110 gặp thầy Việt lấy danh sách sinh viên có địa chỉ email:

1. Lớp GDMN D K 43

2. Lớp GDQP B K 43

3. Lớp SP Vật lí B K 43

4. Lớp TLGD A K 43

 


 Tin mới cập nhật 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2019-2020

1. TTSP theo kế hoạch cá nhân: - Sinh viên đủ điều kiện TTSP có nhu cầu thực tập trong học kỳ 1: tự liên hệ địa điểm, làm đơn theo mẫu TTSP.05.01 và nộp tại khoa. Hạn chót 26/9/2019 -  Sinh viên đủ điều kiện TTSP có nhu cầu thực...