Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Danh sách sinh viên các lớp có địa chỉ email bổ sung đợt 11 PDF. In Email
Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 08:16

Mời lớp trưởng lớp sinh viên các lớp sau đến Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 110 gặp thầy Việt lấy danh sách sinh viên có địa chỉ email:

1. Lớp GDMN D K 43

2. Lớp GDQP B K 43

3. Lớp SP Vật lí B K 43

4. Lớp TLGD A K 43