Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (27/02/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 26-02-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Đơn vị

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Đoàn

Thứ 7, 17g30 - 21g00

02/3/2019

1

100

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Ngữ văn

A.103

2

Đoàn

Chủ nhật, tiết 1 - 5

03/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Vật lí

B.101

3

Đoàn

Chủ nhật, tiết 1 - 5

03/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH CLB Tâm lí

Ngôi nhà trái tim

B.102

4

Đoàn

Chủ nhật, tiết 1 - 5

03/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đội CTXH

Bee Group

B. 109

5

Đoàn

Chủ nhật, tiết 6 - 10

03/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Hóa học

B.110

6

Đoàn

Thứ 7, tiết 6 - 10

09/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa CNTT

B.101

7

Đoàn

Thứ 3, 17g30 - 21g00

12/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa CNTT

Giảng đường D

Chuyên Mục

 

 

 

 

 

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1