Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông báo lớp trưởng nhận danh sách lớp có địa chỉ email PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 3 2019 16:38

Mời lớp trưởng các lớp lên Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 109 gặp thầy Việt để nhận địa chỉ email của lớp

1. Lớp GDQP A K 43

2. Lớp Địa lí học A K 44

3. Lớp GDMN C K 43

4. Lớp GDTH B K 43

PHÒNG CTCT VÀ HSSV