Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Thông báo lớp trưởng nhận danh sách lớp có địa chỉ email PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 3 2019 16:38

Mời lớp trưởng các lớp lên Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 109 gặp thầy Việt để nhận địa chỉ email của lớp

1. Lớp GDQP A K 43

2. Lớp Địa lí học A K 44

3. Lớp GDMN C K 43

4. Lớp GDTH B K 43

PHÒNG CTCT VÀ HSSV

 


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v đăng ký học phần HK2 (2019-2020) và trả nợ HP

Khoa thông báo đến các bạn sinh viên việc sau:   Về việc ký đơn nâng sỉ số hay mở thêm học phần, nếu sinh viên chưa kịp đăng ký hay nợ học phần (dành cho sinh viên các khóa từ K42 , K41, K40 . trờ về trước)  cần mở thêm sĩ số hay...