Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (21/3/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 21-3-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 7, tiết 1 - 5

23/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa GDTH

B.301

2

Thứ 7, tiết 6 - 10

23/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH LCH khoa Tiếng Nga

A.313

3

Thứ 7, tiết 6 - 10

23/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa

Tiếng Trung

B.109

4

Thứ 7, tiết 1 - 10

23/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa GDĐB

B.313

5

Thứ 7, tiết 1 - 5

30/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH LCH khoa Vật lí

Giảng đường D

Chuyên Mục

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1