Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (26/3/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 26-3-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 4, 17g30 - 20g00,

27/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn CLB Tâm lí Ngôi nhà trái tim

Giảng đường D

2

Thứ 5, 17g30 - 20g00,

28/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K.Vật lí

Giảng đường D

3

Chủ nhật, tiết 1 - 5,

31/3/2019

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

Giảng đường D

4

Chủ nhật, tiết 6 - 10,

31/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn K. CNTT

A.311

Chuyên Mục

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1