Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (01/4/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 01-4-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 4, tiết 1 - 5

03/04/2019

1

50

Micro, máy chiếu

CLB Tâm lý ngôi nhà trái tim

B.311

2

Thứ 7, tiết 6 - 10

06/04/2019

1

50

Micro, máy chiếu

Đoàn khoa Hóa học

B.301

3

Chủ nhật, tiết 1 - 5

07/04/2019

3

50

Micro, máy chiếu

LCH Khoa Hóa học

LVS.D.201, 202, 203

4

Chủ nhật, tiết 1 - 5

07/04/2019

1

50

Micro, máy chiếu

Đội CTXH BeeGroup

LVS.D.204

5

Chủ nhật, tiết 6 - 10

07/04/2019

1

120

Micro, máy chiếu

LCH Khoa Hóa học

LVS.GĐ.A


Chuyên Mục

Phần mềm thi thử bằng lái xe A1