Get Adobe Flash player

Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (03/4/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 02-4-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 7, tiết 6 - 10

06/4/2019

1

50

Micro, máy chiếu

LCH K. Tiếng Nga

B.111

2

Thứ 7, tiết 11 - 13

06/4/2019

1

150

Micro, máy chiếu

Đoàn K. Ngữ văn

A.103

3

Chủ nhật, tiết 6 - 10

07/4/2019

1

120

Micro, máy chiếu

Đoàn K. CNTT

LLQ.D.102

4

Thứ 7, tiết 1 – 5

13/4/2019

1

50

Micro, máy chiếu

CLB Tiếng anh EZ

B.118


Chuyên Mục