Trang chính


Khoa Tiếng Pháp - Département de français
[Trang Web đang xây dựng...]
  
Trang chủ Nghiên cứu khoa học Sinh viên Hội nghị NCKH sinh viên 2019
Hội nghị NCKH sinh viên 2019 PDF. In Email
Thứ ba, 23 Tháng 4 2019 11:17

Khoa Tiếng Pháp tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên với 2 đề tài được nghiệm thu.

- Thời gian : từ 13g30 ngày 25 tháng 4 năm 2019

- Địa điểm : Phòng A.509, 280 An Dương Vương, Q.5, Tp. HCM

STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài (SV) GV hướng dẫn
1 Tìm hiểu việc học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên khối ngành ngoại ngữ trường ĐHSP TPHCM Lê Thị Diệu Thanh TS. Nguyễn Thị Tươi
2 Hình thành kỹ năng đọc tiếng Pháp của sinh viên năm nhất bằng phương pháp sử dụng câu hỏi mở (WH-questions) Tăng Ngọc Châu ThS. Lê Thị Phương Uyên

 

Stt Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài (SV) GV hướng dẫn
1 Tìm hiểu việc học ngoại ngữ không chuyên của sinh viên khối ngành ngoại ngữ trường ĐHSP TPHCM Lê Thị Diệu Thanh TS. Nguyễn Thị Tươi
2 Hình thành kỹ năng đọc tiếng Pháp của sinh viên năm nhất bằng phương pháp sử dụng câu hỏi mở (WH-questions) Tăng Ngọc Châu ThS. Lê Thị Phương Uyên
 


 Đào tạo hệ tín chỉ 

 Hệ thống văn bản