Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 742 invités en ligne

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học tự nhiên và công nghệ Tháng 3/2019 - Tập 16, Số 3/2019 - KHTN&CN
Tháng 3/2019 - Tập 16, Số 3/2019 - KHTN&CN

Mô tả chung/ General Description


Số

No.

Loại

Category

Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/YearGhi chú

Notes

Tập 16

3(2019)


Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Natural Science and Technology
18
200 3/2019 Đang phát hành/ Published

Mục lục/ Content


TT

No.

Tên tác giả

Author

Tên bài

Tilte

Trang

Pages
1 Bùi Mạnh Hà

Oxi hóa diazinon bằng quá trình fenton đồng thể (Xem toàn văn)

Oxidation of diazinon by homogeneous fenton process

5-16
2

Trương Trần Nguyễn Sang,

Trần Quốc Việt,

Lê Thị Minh Tâm,

Thương Quốc Thịnh,

Emilie Strady,

Kiều Lê Thủy Chung

Quy trình tách sợi nhân tạo trong mẫu nước mưa và bụi không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Extraction of the anthropogenic fibers in the atmospheric fallout in Ho Chi Minh City

17-24
3

Phùng Thị Thùy Dung,

Nguyễn Thị Lệ Thu

Thử nghiệm tạo sản phẩm bột từ trà lên men nguyên liệu trà cám bằng phương pháp sấy phun (Xem toàn văn)

Synthesis of poly(γ-tert-butyl L-glutamate): influence of polymerization conditions

25-32
4

Nguyễn Thị Minh Nguyệt,

Vương Vĩnh Đạt,

Nguyễn Anh Tiến,

Lê Văn Thăng

Phương pháp tổng hợp nhanh hạt nano molybdenum trioxide với sự hỗ trợ của vi sóng (Xem toàn văn)

Rapid microwave-assisted synthesis of molybdenum trioxide nanoparticles

33-40
5

Nguyễn Ngọc Hưng,

Huỳnh Thị Nhàn,

Bùi Phước Hùng,

Nguyễn Thị Tuyết Nhung,

Phan Thị Hoàng Yến

Tối ưu hóa quy trình xử lí mẫu Kieldahl cho việc xác định thủy ngân trong son môi bằng quy hoạch thực nghiệm Box-Hunter (Xem toàn văn)

Optimization of Kieldahl digestion procedure for determination of mercury in lipstick by Box-Hunter design

41-49
6

Nguyễn Thanh Nam,

Trần Tuấn Nam,

Nguyễn Minh Trí

Tính cominimax của môđun đối đồng điều địa phương suy rộng (Xem toàn văn)

On cominimaxness of generalized local cohomology modules

50-57
7

Trần Hoài Nhân,

Hồ Hoàng Yến,

Lưu Hồng Phong

Bài toán Cauchy cho phương trình dạng Parabolic không đối xứng trong tọa độ cực với hệ số khuếch tán bị nhiễu (Xem toàn văn)

A Cauchy problem for the asymmetric Parabolic equation in polar coordinates with the perturbed diffusivity

58-75
8

Nguyễn Trung Hiếu,

Phạm Thị Ngọc Mai

Sự hội tụ của dãy CR-lặp đến điểm bất động chung của ba ánh xạ g-không giãn trong không gian Banach với đồ thị (Xem toàn văn)

Convergence of CR-iteration to common fixed points of three g-nonexpansive mappings in Banach spaces with graphs

76-90
9

Võ Minh Tâm,

Nguyễn Huỳnh Vũ Duy,

Nguyễn Kim Phát

Cận sai số cho bài toán tựa cân bằng véctơ yếu hỗn hợp tổng quát thông qua hàm gap chỉnh hóa (Xem toàn văn)

Error bounds for generalized mixed weak vector quasiequilibrium problems via regularized gap functions

91-102
10

Lê Đại Nam,

Phan Anh Luân,

Lưu Phong Sư,

Phan Ngọc Hưng

Một họ các phương trình Schrödinger khả giải liên hệ qua phép biến đổi Levi-Civita (Xem toàn văn)

A family of analytically solvable Schrödinger equations related by Levi-Civita transformation

103-120
11

Lương Lê Hải,

Trần Thị Lụa,

Gusev Alexander Alexandrovich, Vinitsky Sergey Ilich, Chuluunbaatar Ochbadrakh

Ứng dụng chương trình Kantbp 4m dành cho sự phân tích các mô hình hệ thống lượng tử ít chiều (Xem toàn văn)

Application of the Kantbp 4m program for analysis of models of the low-dimensional quantum systems

121-131
12

Nguyễn Hoàng Giang,

Nguyễn Văn Tùng,

Võ Văn Hoàng

Tổng hợp hợp kim 2 chiều Fe-C bằng phương pháp động lực học phân tử (Xem toàn văn)

Synthesis of two-dimensional Fe-C alloy via molecular dynamics simulation

132-143
13

Võ Quốc Phong,

Nguyễn Thị Trang

Tín hiệu tương tác yếu mới trong mô hình SU(2)1 (Xem toàn văn)

New weak interaction signal in the SU(2)1 model

144-151
14

Phạm Cử Thiện,

Phạm Thị Thúy Diễm,

Nguyễn Thiên Hương,

Huỳnh Huy,

Phạm Nguyễn Anh Thư,

Tống Xuân Tám

Tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ trên cá tự nhiên từ hoạt động câu cá ở Thành phố Hồ Chí Minh (Xem toàn văn)

Prevalence of trematode in wild fish from fishing in Ho Chi Minh City

152-161
15

Lê Dương Vương,

Lê Thị Tường Vy,

Phan Thị Phượng Trang,

Nguyễn Đức Hoàng

Tinh sạch và hoạt tính của Human rhinovirus 3C protease dung hợp với GST-tag ở đầu N và His-tag ở đầu C được biểu hiện trong Escherichia coli (Xem toàn văn)

Purification, and activity of Human rhinovirus 3C protease fused with N-terminal GST-tag and C-terminal His-tag (GST-HRV3C-His) expressed in Escherichia coli

162-173
16

Lê Quỳnh Loan,

Phạm Thị Thanh Thủy,

Nguyễn Lương Hiếu Hòa,

Lê Văn Minh,

Nguyễn Hữu Hùng,

Nguyễn Hoàng Dũng

Ảnh hưởng của cao chiết methanol loài ô dược (Lindera Myrhha) lên quá trình tổng hợp melanin trên dòng tế bào melanoma B16F10 (Xem toàn văn)

Effects of methanol extract of Lindera Myrhha on the melanin synthesis of B16f10 melanoma cells

174-181
17

Hoàng Nghĩa Sơn,

Nguyễn Trung Quỳnh Như,

Diệp Trung Cang,

Nguyễn Lê Huy Thịnh,

Đặng Đăng Khoa,

Trương Xuân Đại,

Nguyễn Thị Phương Thảo,

Lê Thành Long

Cảm ứng sự chết theo chương trình ở tế bào Hepg2 bằng cao chiết tổng từ cây bán chi liên (Scutellaria barbata) và cây hoàn ngọc (Pseuderanthemum bracteatum Imlay) (Xem toàn văn)

Inducement of apoptosis in HepG2 cells by total extract of Scutellaria barbata and Pseuderanthemum bracteatum Imlay

182-189
18

Tôn Thị Hoài Thương,

Nguyễn Tài Thu,

Đinh Thị Kim Trúc,

Lê Văn Sơn,

Tran Gia Bửu,

Văn Hồng Thiện

Ghi nhận vùng phân bố mới ở Việt Nam và xác định mã vạch DNA cho loài Rothmannia wittii (họ Rubiaceae) (Xem toàn văn)

New distribution records of Rothmannia wittii (Rubiaceae) in Vietnam and identification of DNA barcode sequence for R. wittii

190-200

Tổng mục lục Tạp chí Khoa học năm 2019 - Chuyên đề Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Xem toàn văn)

General Index of Science Journal at HCMC University of Education in 2019 - Special Issue: Natural Sciences and Technology