Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

当前有 757名访客 在线

Liên kết website

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học giáo dục Tháng 4/2019- Tập 16, Số 4/2019 - KHGD
Tháng 4/2019- Tập 16, Số 4/2019 - KHGD

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 16,

Số 4(2019)


Khoa học Giáo dục

Education Science
17
200 4/2019 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1

Pham Cu Thien,

Tran Thị Thanh Tuyen,

Ly Nhut Thien

Biological students’ perception of the advantages and disadvantages of learning English with native and non-native English-speaking teachers

Nhận thức của sinh viên Sinh học về thuận lợi và bất lợi khi học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ và giáo viên không phải bản ngữ

5-17
2 Nguyen Thi Tuoi

Enseigner des langues dans le contexte plurilingue du Viet Nam – une experimentation de type eveil aux langues

Language teaching in a multilingual context in Vietnam experimentation of awakening to languages

18-28
3

Nguyen Thuc Thanh Tin,

Pham Song Hoang Phuc

Du discours touristique à la didactique du Français de spécialité

From tourism discourse to didactics for French for specific purpose courses

29-39
4

Lê Thái Bảo Thiên Trung,

Vương Vĩnh Phát

Nghiên cứu năng lực giao tiếp toán học của học sinh trong một tình huống dạy học đạo hàm

A study of student’s mathematical communication competency through a derivative teaching situation

40-52
5

Nguyễn Thị Nga,

Huỳnh Thắng

Tổ chức dạy học một số kiến thức về chủ đề khối đa diện ở lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM

Teaching some content knowledge of polyhedron in grade 12 geometry following STEM educational orientation

53-66
6

Nguyễn Thị Ngọc Phúc,

Trần Đức Tuấn,

Nguyễn Kim Hồn

Những đóng góp tích cực của học tập chuyển đổi đối với sự hình thành và phát triển mô hình sinh kế bền vững Vườn-Ao-Chuồng-Biogas ở Cần Thơ

Positive contributions of transformative learning to the formation and development of the sustainable livelihood VACB model in Can Tho

67-80
7

Nguyễn Thành Phúc,

Quách Uy Lập,

Ngô Minh Nhựt,

Nguyễn Lâm Duy

Ứng dụng cảm biến lực và vi điều khiển arduino để thiết kế bộ thí nghiệm khảo sát hệ số ma sát

The application of force sensor and arduino microcontroller in designing an apparatus examining the frictional coefficient

81-89
8

Huỳnh Văn Sơn,

Đỗ Tất Thiên,

Nguyễn Thanh Huân

Nhu cầu tin trên hệ thống thư viện điện tử của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Information need on eLib system of students of Ho Chi Minh City University of Education

90-100
9

Phạm Thị Lan Phượng,

Phạm Thị Hương

Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Student satisfaction of service quality at universities in Ho Chi Minh City

101-113
10 Nguyễn Thị Tứ

Thực trạng tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác của học sinh trung học cơ sở

The reality of secondary school students’ self-awareness and social awareness

114-124
11 Dương Thị Hồng Hiếu

Thực trạng dạy học truyện ngắn theo đặc trưng thể loại ở trường trung học phổ thông

The reality of teaching short stories based on genre characteristics in high schools

125-138
12 Nhữ Thị Phương Lan

Đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

Renovation of examination and assessment in order to develop thinking capacity for students in teaching History in high schools

139-150
13 Nguyễn Phước Lộc

Một số biện pháp phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Trung tại khu vực phía Nam

Some measures to develop the quality of Chinese language teachers at the Southern area in Vietnam

151-158
14 Trần Nguyên Lập

Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp

The reality of managing preschool teachers in the central provinces by professional standards

159-169
15 Nguyễn Đăng Bửu

Bộ gõ cơ thể từ khái niệm đến ứng dụng trong giáo dục âm nhạc

Body percussion from concept to application in music education

170-179
16 Phan Văn Quang

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động kiểm tra học kì tại các trường trung học cơ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Elements affecting the management of term testing activitiesat junior high schools of Tan Binh district, Ho Chi Minh City

180-188
17 Nguyễn Trần Vĩnh Linh

Lí thuyết về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông

Theory of managing career counseling activities at high school

189-200