Quy định về nội dung thi và chấm điểm các bài thi năng khiếu tuyển sinh ngành GDMN và ngành GDTC

PDF. In Email
Thứ năm, 20 Tháng 6 2019 11:19

Quy định về nội dung thi và thang điểm, quy đổi điểm có thể đọc tại đây.

 

Trang Thông tin Tuyển sinh - Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo (Phòng A.106, A.107). ĐT: 028 38352020 - 141 - Email: tuyensinh@hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh