Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 2425 invités en ligne

Liên kết website

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học xã hội và nhân văn Tháng 5/2019 - Tập 16, Số 5/2019 - KHXH&NV
Tháng 5/2019 - Tập 16, Số 5/2019 - KHXH&NV

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 16,

Số 5(2019)


Khoa học Xã hội và Nhân văn

Education Science
17
200 5/2019 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Phan Thu Vân

Lịch sử Tây Hạ và tiểu thuyết Đôn hoàng của Inoue Yasushi (Xem toàn văn)

The history of Western xia empire and Inoue Yasushi's Historical novel Tonko

5-18
2 Nguyễn Thị Lam Anh

Thể loại monogatari trong thế giới văn chương tự sự (Xem toàn văn)

Monogatari as a genre in the world of narrative

19-33
3 Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Tiếp cận vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ từ góc nhìn của phê bình cổ mẫu (Xem toàn văn)

The approach to Hồn Trương Ba, da hàng thịt by Luu Quang Vu from the perspective of archetypal criticism

34-45
4 Nguyễn Mạnh Quỳnh

Thi pháp lời văn nghệ thuật trong sáng tác của Vũ Trọng Phụng (Xem toàn văn)

Literary style in Vu Trong Phung’s writings

46-58
5 Tạ Thị Lan Khanh

Hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa – Bài học từ Hàn Quốc (Xem toàn văn)

Glogalization via cultural industry – A lesson from Korea

59-68
6

Nguyễn Thị Lệ,

Trần Hoàng

Tình thái và các phương tiện biểu hiện tình thái trong án văn tiếng Việt (Xem toàn văn)

The modality and the meaning of modality of the Vietnameses verdicts

69-79
7

Tran Thi Huyen Trang,

Nguyen Thị Phuong Thao

The impact of information technology application on the hotel performance – A conceptual perspective (Read the full text article)

Ảnh hưởng của công nghệ thông tin  đến hiệu quả hoạt động kinh doanh khách sạn – Đề xuất mô hình nghiên cứu

80-93
8

Nguyễn Thị Minh Hương,

Lê Đức Sơn

Quyền lực chính trị trong lịch sử triết học phương Tây và những bài học xây dựng quyền lực chính trị hiện nay (Xem toàn văn)

Political power in the history of Western philosophy and lessons in building political power in modern time

94-107
9

Nguyễn Thị Hồng,

Nguyễn Kim Hồng

Đánh giá điểm tài nguyên du lịch theo định hướng khai thác du lịch đường sông trên sông Hàn, Cổ Cò và Cẩm Lệ ở thành phố Đà Nẵng (Xem toàn văn)

Assessing tourism resource grade under the orientation of tourism river exploitation on rivers Han, Co Co and Cam Le in Da Nang city

108-120
10

Huỳnh Phẩm Dũng Phát,

Kim Hải Vân

Nguồn vốn vật chất và xã hội của các hộ gia đình ở xã thới bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) (Xem toàn văn)

The physical capital and the social capital of households in Thoi Binh commune (Thoi Binh district, Ca Mau province)

121-130
11 Hồ Thanh Tâm

Dự thảo hiệp định tháng mười 1972 và những cam kết của tổng thống Nixon đối với Việt Nam Cộng hòa (Xem toàn văn)

Draft of the october 1972 agreement and the commitments’s us president Nixon to the republic of Vietnam

131-143
12 Nguyễn Thị Hương

Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 (Xem toàn văn)

Causes of the border of the border war in the North 1979

144-155
13 Lê Anh Vũ

Mạng lưới xã hội và giải pháp hỗ trợ tăng cường mạng lưới xã hội đối với lao động Khmer nhập cư ở Bình Dương (Xem toàn văn)

Social network and solutions to developing social network: A study of Khmer immigrant workers in Binh Duong province

156-164
14 Nguyễn Thái Giao Thủy

Vai trò của quyền lực mềm quốc gia trong quan hệ quốc tế hiện nay và những tác động đến Việt Nam (Xem toàn văn)

The role of national soft power in current international relations and effects on Vietnam

165-172
15 Lý Tùng Hiếu

Nguồn gốc và ý nghĩa các tộc danh ở Việt Nam (Xem toàn văn)

Origins and meanings of ethnic names in Vietnam

173-185
16 Phạm Thị Minh Hải

Giới thiệu sơ lược về mô hình lập luận của Toulmin (Xem toàn văn)

Toulmin model and the cogency of argument

186-190
17 Pham Minh Hoang

R. Carnap's view on The semantic system in Introduction to semantics (Read the full text article)

Quan niệm của R. Carnap về Hệ thống ngữ nghĩa trong Dẫn nhập về ngữ nghĩa

191-200