THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY PDF. In Email
Thứ sáu, 05 Tháng 7 2019 10:36

Căn cứ công văn số 213/ĐHSP-ĐT về kế hoạch đào tạo cho sinh viên hệ chính quy năm học 2019 -2020 ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy, cụ thể như sau:

1. Kế hoch chung

TT

Công việc

Thời gian

Đơn vị phụ trách

1

Sinh viên đăng kí học phần trực tuyến

 

 

1.1

Các học phần theo đúng kế hoạch giảng dạy dự kiến từng ngành:

- Đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 19/8/2019;

Từ 16/8/2019 đến 21/8/2019

Phòng Đào tạo,

Phòng Công nghệ thông tin,

Các Khoa,

Cố vấn học tập

 

Các học phần môn chung, tự chọn tự do, trả nợ, học vượt:

- Khóa 44: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 22/8/2019;

- Khóa 43: đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 23/8/2019;

- Các khóa 42 trở về trước:đăng kí từ 08h00 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 26/8/2019.

Từ 22/8/2019 đến 26/8/2019

Phòng Đào tạo,

Phòng Công nghệ thông tin,

Các Khoa,

Cố vấn học tập

1.2

Xử lí kết quả đăng kí, chốt danh sách các lớp học phần.

27/8/2019

Phòng Đào tạo

1.3

Mở đăng kí bổ sung, điều chỉnh đăng kí các học phần.

Từ 03/9/2019 đến 16/9/2019

Phòng Đào tạo,

Các Khoa,

Cố vấn học tập

1.4

Sinh viên đăng kí trả nợ học phần học chung với sinh viên K45 (tuyển sinh năm 2019).

Từ 08h00, ngày 09/9/2019 đến 16/9/2019

Phòng Đào tạo,

Các Khoa,

Cố vấn học tập

2

Giao đề tài khóa luận cho sinh viên năm cuối đủ điều kiện làm khóa luận.

Hoàn thành trước ngày 26/8/2019

Các khoa

3

Thông báo thời khóa biểu chính thức.

28/8/2019

Phòng Đào tạo

4

Tổ chức dạy học.

Từ 03/9/2019 đến 15/12/2019

Các khoa

2. Đăng kí học phần trực tuyến

- Sinh viên đăng kí học phần trực tuyến tại địa chỉ: https://dkhp.hcmue.edu.vn;

- Các khoa thông báo cho các sinh viên đăng kí học phầnvà điều chỉnh đăng kí học phần theo đúng kế hoạch và đúng thời gian quy định;

- Cố vấn học tập có trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp cho sinh viên các vấn đề liên quan đến thời khóa biểu và đăng kí học phần. Trong trường hợp không giải quyết được, cố vấn học tập tiếp nhận thông tin và liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để được hướng dẫn;

- Hết thời hạn điều chỉnh đăng kí học phần (ngày 16/9/2019), sinh viên in phiếu đăng kí học phần cho cố vấn học tập kí xác nhận và tự lưu trữ. Những khiếu nại liên quan đến việc đăng kí học phần chỉ được giải quyết khi sinh viên có phiếu đăng kí học phần đã được cố vấn học tập kí xác nhận;

- Những sinh viên còn nợ học phí không được đăng kí học phần.

 

 

Đăng NhậpLịch công tác

Tháng Mười Một 2021
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5