Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Hiện có 1200 khách Trực tuyến

Liên kết website

Tháng Mười Một 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học xã hội và nhân văn Tháng 7/2019 - Tập 16, Số 7/2019 - KHXH&NV
Tháng 7/2019 - Tập 16, Số 7/2019 - KHXH&NV

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 16,

Số 7(2019)


Khoa học Xã hội và Nhân văn

Education Science
21
200 7/2019 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1 Đinh Phan Cẩm Vân

Vietnamese literature in east asian vision – A case study of Taiwanese scholars (Read the full text article)

Văn học Việt Nam trong tầm nhìn Đông Á - Trường hợp nghiên cứu của học giả Đài Loan

5-14
2 Phan Thu Vân

Language and literature's identity of East Asian countries in “Chinese character cultural sphere” in the ancient and middle ages (Read the full text article)

Một số vấn đề về bản sắc ngôn ngữ và văn học của các quốc gia Đông Á trong “Vòng văn hóa chữ Hán” thời cổ trung đại

15-25
3 Bùi Trần Quỳnh Ngọc

Literary ideology in East Asian writers’ Nobel lectures (Read the full text article)

Tư tưởng văn học trong diễn từ nhận giải Nobel của các nhà văn Đông Á và gốc Đông Á

26-34
4 Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Wedding singing in call-and-response folk songs of Vietnamese people (Read the full text article)

Hát cưới trong dân ca đối đáp người Việt

35-44
5

Ngô Thị Thanh Tâm,

Lê Thu Yến

Family culture as a value for constructing the oriental identity (the case of Tieng Dan newspaper (1927-1943) by Huynh Thuc Khang) (Read the full text article)

Văn hóa gia đình như một giá trị kiến tạo bản sắc Đông Á (trường hợp báo Tiếng Dân (1927-1943) của Huỳnh Thúc Kháng)

45-52
6 Phạm Ngọc Lan

Dumb luck by Vu Trong Phung as a colonial urban narrative (Read the full text article)

Số đỏ (Vũ Trọng Phụng) như một tự sự của đô thị thuộc địa

53-63
7 Bùi Thanh Truyền

The ecological spirit of Buddhism in Vietnamese stories on animals written after 1986 (Read the full text article)

Tinh thần sinh thái của Phật giáo trong truyện Việt Nam sau 1986 viết về loài vật

64-72
8 Nguyễn Đăng Điệp

Some issues of mass literature in contemporary Vietnam (Read the full text article)

Một số vấn đề về văn học đại chúng ở Việt Nam đương đại

73-78
9 Nguyễn Thị Diệu Linh

Translation of Chinese new era fiction from the context of contemporary period of Vietnam (Read the full text article)

Dịch thuật tiểu thuyết Trung Quốc thời kì mới tại Việt Nam nhìn từ bối cảnh Việt Nam đương đại

79-87
10 Nguyễn Thị Tịnh Thy

Reflectivity in Yu Hua’s novels – A point of view from an individual life (Read the full text article)

Phản tư trong tiểu thuyết của Dư Hoa – Nhìn từ sinh mệnh cá nhân

88-95
11 Nguyễn Hữu Nghĩa

The tale of Princess Kaguya from a perspective of applied folklore (Read the full text article)

Chuyện Công chúa Kaguya dưới góc nhìn văn hóa dân gian ứng dụng

96-104
12 Nguyễn Thị Mai Liên

Poetics of Japanese classical Haiku (Read the full text article)

Thi pháp thơ Haiku cổ điển Nhật Bản

105-113
13 Phan Thị Thu Hiền

Nguyen Huy Thiep’s Salt of the Jungle in comparision with Ernest  (Read the full text article)Hemingway’s The Old Man and the Sea from ecological criticism

Muối của rừng (Nguyễn Huy Thiệp) trong so sánh với Ông già và biển cả (Hemingway) từ góc nhìn sinh thái

114-122
14 Nguyễn Hồng Anh

Human self and ecological self through The sorrow of War and The things they carried (Read the full text article)

Bản thể nhân văn và bản thể sinh thái qua Nỗi buồn chiến tranh Những thứ họ mang

123-130
15 Đỗ Ngọc Thống

2018 Literature program – An important milestone in the history of the development of high school curriculum in Vietnam (Read the full text article)

Chương trình ngữ văn 2018 – Một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam

131-139
16 Võ Văn Nhơn

South Korean soldiers in Vietnamese Literature (Read the full text article)

Người lính Hàn Quốc trong văn học Việt Nam

140-147
17

Nguyễn Thị Ngọc Thúy,

Lê Thị Ngọc Chi

The issue of teaching speaking and listening to high school students – A view from South Korean Literature curriculum 2015 and Vietnamese Literature curriculum 2018 (Read the full text article)

Vấn đề dạy học nói và nghe cho học sinh trung học – Nhìn từ Chương trình Ngữ văn 2015 của Hàn Quốc và Chương trình Ngữ văn 2018 của Việt Nam

148-158
18 Nguyễn Thành Thi

The activity of Constructivism and Communication in reading and learning Literature (Read the full text article)

Về hoạt động Kiến tạo Giao tiếp trong đọc Văn – học Văn

159-167
19 Tăng Thị Tuyết Mai

Semantic nuances of Vietnamese lexical units and the teaching of these units to foreign students (Read the full text article)

Sắc thái ngữ nghĩa của các đơn vị từ vựng tiếng Việt và việc giảng dạy từ vựng tiếng Việt cho người nước ngoài

168-178
20

Đàm Anh Thư,

Phạm Thị Thùy Trang

Teaching – Learning Literary texts for foreign students: An intercultural approach (Read the full text article)

Bước đầu dạy – học văn bản văn học cho sinh viên nước ngoài theo định hướng liên văn hóa

179-189
21

Nguyễn Thị Minh,

Lisa Stenmark

Hannah Arendt and Vietnamese education transmitting and creating: Teaching students to love the world (Read the full text article)

Hannah Arendt và giáo dục Việt Nam thuật nhi hữu tác: Dạy cho người học tình yêu cõi sống

190-200