Khoa Toán-Tin
  
Thông báo đăng ký Đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên 2019 - 2020 PDF. In Email
Thứ ba, 10 Tháng 9 2019 10:39
Nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên là hoạt động thường niên, có ý nghĩa vô cùng to lớn giúp cho sinh viên chủ động hoàn thành mục tiêu "phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho người học". Khoa CNTT thân mời các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 - 2020 với nội dung chi tiết như sau:
I. HÌNH THỨC
Sinh viên Khoa CNTT tham gia nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên bộ môn (có thể trong hoặc ngoài Khoa CNTT).
Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 1, 2, 3. Mỗi đề tài không quá 5 sinh viên tham gia.
II. CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU (Không giới hạn)
  • Công nghệ phần mềm.
  • Công nghệ mạng và truyền thông.
  • Kỹ thuật dạy học
  • Khoa học dữ liệu.
  • Trí tuệ nhân tạo.
  • Cơ sở toán cho tin học.
  • Bảo mật thông tin.
  • Công nghiệp 4.0.
III. ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa tổ chức xét duyệt đề cương nghiên cứu Khoa học sinh viên vào cuối tháng 09.2019 để tuyển chọn đề tài gửi lên trường. Các đề tài được chọn sẽ thực hiện trong khoảng thời gian từ 10.2019 - 4.2020. Các báo cáo nghiên cứu sẽ được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa CNTT đánh giá và phản biện. Các nghiên cứu được Khoa được chọn tham dự "Sinh viên NCKH cấp Trường" sẽ được công bố trong "Kỷ yếu Nghiên cứu Khoa học năm học 2019 - 2020" trường Đại học Sư phạm TpHCM.

IV. CÁC MỐC THỜI GIAN

V. BIỂU MẪU

Vào danh mục Biểu mẫu --> Nghiên cứu Khoa học Sinh viên

  Nghiên cứu khoa học 

Thông báo về chuyến thăm và làm việc của GS. Lionel Schwartz (Đại học Paris 13)

  Nhằm đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Sau đại học, Khoa Toán – Tin học mời Giáo sư Lionel Schwartz (ĐH Paris 13) về thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 19/4 đến 25/4/2018. GS Lionel Schwartz là một chuyên...
 

 Hội nghị - Hội thảo 

Thông báo số 1 về Hội nghị toán học và đổi mới phương pháp dạy học năm 2018

Nhằm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ trong những năm qua và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy Toán học tại Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM, khoa Toán – Tin dự định tổ chức Hội nghị Toán học và đổi mới phương...