Chọn ngôn ngữ

Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Chọn Site


TẠP CHÍ KHOA HỌC
Journal of Science - ISSN 1859-3100
  

Tìm kiếm

Trực tuyến

Nous avons 2146 invités en ligne

Liên kết website

June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tạp chí Khoa học Các số đã ra Khoa học giáo dục Tháng 8/2019- Tập 16, Số 8/2019 - KHGD
Tháng 8/2019- Tập 16, Số 8/2019 - KHGD

Mô tả chung/General Description
Số

No.

Loại

Category


Số bài

Total articles

Số trang

Total pages

Tháng/Năm

Month/Year

Ghi chú

Notes

Tập 16,

Số 8(2019)


Khoa học Giáo dục

Education Science
7
8/2019 Đang phát hành / Publised

Mục lục/Content


TT

No.
Tên tác giả

AuthorTên bài

Tilte


Trang

Pages

1

Nguyen Le Bao Ngoc,

Tran Doan Thu

How to grab them by the E.A.R? – Improving students’ motivation in listening classes (Read the full text article)

Làm sao để cải thiện động lực học tập của sinh viên trong môn Nghe bằng phương pháp E.A.R?

203-215
2 Nguyen Van My

Enhancing positive effects for the communicative language teaching activities in English classrooms (Read the full text article)

Nâng cao hiệu quả của các hoạt động dạy học theo phương pháp giao tiếp trong các lớp học tiếng Anh như một ngoại ngữ

216-226
3 Ngo Thi Thanh Huyen

Listening comprehension strategy instruction: A review of previous studies

(Read the full text article)

Hướng dẫn chiến lược Nghe Hiểu: Tổng quan vấn đề nghiên cứu

227-240
4 Chau The Huu

Teaching and learning legal english in business-related majors: advantages and disadvantages (Read the full text article)

Giảng dạy và học tập tiếng Anh pháp lí trong các ngành kinh doanh: thuận lợi và khó khăn

241-252
5 Cao Hong Phat

Fostering professional development through peer observation of teaching – From reflective approach to effective teaching (Read the full text article)

Phát triển kĩ năng sư phạm thông qua việc dự giờ – Từ nhìn nhận lại quá trình giảng dạy đến việc giảng dạy hiệu quả

253-263
6 Le Thi Tuyet Minh

Creating happiness in a reading class: A case study (Read the full text article)

Tạo ra hạnh phúc trong lớp học đọc: Nghiên cứu một trường hợp

264-274
7 Nguyen Thi Thanh Huyen

Using corpora to teach collocations in a university context (Read the full text article)

Ứng dụng ngôn ngữ học khối liệu trong việc giảng dạy các cụm từ có tính chất bền vững trong tiếng Anh ở môi trường đại học

275-300