Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Năm 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Liên kết

Trang Chủ Thông báo Hệ Chính Quy Thông báo hướng dẫn môn "Thực tập nghề nghiệp 1" HK 1 NH 2019-2020
Thông báo hướng dẫn môn "Thực tập nghề nghiệp 1" HK 1 NH 2019-2020 PDF. In Email
Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 07:39

https://drive.google.com/open?id=15YraBQFbNMvVB2aYkKL1_Wc4rxQRbP_J

https://drive.google.com/open?id=1Ozg0Ww8DTcYZI6aZa-wpHvSR35Ck9QQL

https://drive.google.com/open?id=1rlrQhxvkU4YxaE-zTPkETgGRkYN243Z9

 


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến