Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Mười 2019
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Liên kết

Trang Chủ Thông báo Hệ Chính Quy Thông báo hướng dẫn môn "Thực tập nghề nghiệp 1" HK 1 NH 2019-2020
Thông báo hướng dẫn môn "Thực tập nghề nghiệp 1" HK 1 NH 2019-2020 PDF. In Email
Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 07:39

https://drive.google.com/open?id=15YraBQFbNMvVB2aYkKL1_Wc4rxQRbP_J

https://drive.google.com/open?id=1Ozg0Ww8DTcYZI6aZa-wpHvSR35Ck9QQL

https://drive.google.com/open?id=1rlrQhxvkU4YxaE-zTPkETgGRkYN243Z9

 


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến