Khoa Tiếng Nhật - 日本語学部
  

Album ảnh

Lịch Công Tác Tuần

Tháng Bảy 2020
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Liên kết

Trang Chủ Thông báo Hệ Chính Quy THỜI KHÓA BIỂU MÔN "NGÔN NGỮ VÙNG MIỀN" HK 1 NH 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU MÔN "NGÔN NGỮ VÙNG MIỀN" HK 1 NH 2019-2020 PDF. In Email
Thứ tư, 09 Tháng 10 2019 16:03
Stt Ngày Thứ Tiết học Số tiết Phòng học Khóa Số TC Số tiết
1 28/10/2019 2 2-5 4 B.309 K42 3 45
2 29/10/2019 3 2-10 9 B404 K42 3 45
3 30/10/2019 4 2-5 4 B.209 K42 3 45
4 31/10/2019 5 2-5 4 B.210 K42 3 45
5 04/11/2019 2 2-5 4 B.209 K42 3 45
6 05/11/2019 3 2-10 9 B404 K42 3 45
7 06/11/2019 4 2-5 4 B.116 K42 3 45
8 07/11/2019 5 2-5 4 B.116 K42 3 45
9 11/11/2019 2 3-5 3 B.113 K42 3 45
 


 Giáo vụ Trực tuyến 

 Đăng Nhập  Đọc báo Trực tuyến